W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały RMT

RSS

Na tej stronie dostępne są uchwały Rady Miasta Torunia przyjęte do dnia 31.12.2022 r.

Uchwały przyjmowane od 01.01.2023 r. są publikowane w Bazie Aktów Własnych.

uchwała nr: 931/2022
uchwała nr 931/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4703
uchwała nr: 930/0022
uchwała nr 930/0022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 929/2022
uchwała nr 929/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie nadania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 928/2022
uchwała nr 928/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 24 kwietnia 2022 r. i z dnia 14 maja 2022 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 927/2022
uchwała nr 927/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2022 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 926/2022
uchwała nr 926/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 maja 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 925/2022
uchwała nr 925/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku Casino Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 924/2022
uchwała nr 924/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
zmieniająca uchwałę nr 803/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 923/2022
uchwała nr 923/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022.
zmieniająca uchwałę nr 775/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3904
uchwała nr: 922/2022
uchwała nr 922/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050.
zmieniająca uchwałę nr 774/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 921/2022
uchwała nr 921/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
zmieniająca uchwałę nr 446/2016,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 920/2022
uchwała nr 920/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
zmieniająca uchwałę nr 107/2011,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 919/2022
uchwała nr 919/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zbycia udziałów Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 918/2022
uchwała nr 918/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 917/2022
uchwała nr 917/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 916/2022
uchwała nr 916/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 915/2022
uchwała nr 915/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń".
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3903
uchwała nr: 914/2022
uchwała nr 914/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu.
zmieniająca uchwałę nr 388/2016,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 913/2022
uchwała nr 913/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3902
uchwała nr: 912/2022
uchwała nr 912/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3901
uchwała nr: 911/2022
uchwała nr 911/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2022/2023.
status uchwały utraciła ważność
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3900
uchwała nr: 910/2022
uchwała nr 910/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
zmieniająca uchwałę nr 506/2009,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3899
uchwała nr: 909/2022
uchwała nr 909/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość - w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
zmieniająca uchwałę nr 363/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3898
uchwała nr: 908/2022
uchwała nr 908/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
zmieniająca uchwałę nr 148/2019,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3897
uchwała nr: 907/2022
uchwała nr 907/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 12 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy M. Skłodowskiej-Curie.
status uchwały obowiązująca