W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały RMT

RSS

Na tej stronie dostępne są uchwały Rady Miasta Torunia przyjęte do dnia 31.12.2022 r.

Uchwały przyjmowane od 01.01.2023 r. są publikowane w Bazie Aktów Własnych.

uchwała nr: 981/2022
uchwała nr 981/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 980/2022
uchwała nr 980/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy placowi: plac Zofii i Karola Górskich.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6066
uchwała nr: 979/2022
uchwała nr 979/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie emisji obligacji Gminy Miasta Toruń w roku 2022 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 978/2022
uchwała nr 978/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
zmieniająca uchwałę nr 738/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6065
uchwała nr: 977/2022
uchwała nr 977/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
zmieniająca uchwałę nr 952/2018,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6064
uchwała nr: 976/2022
uchwała nr 976/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ul. Barwnej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 975/2022
uchwała nr 975/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 90.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 974/2022
uchwała nr 974/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Marii Konopnickiej 24.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 973/2022
uchwała nr 973/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.
zmieniająca uchwałę nr 387/2016,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 972/2022
uchwała nr 972/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 971/2022
uchwała nr 971/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
zmieniająca uchwałę nr 851/2022,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6063
uchwała nr: 970/2022
uchwała nr 970/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. „Grębocin nad Strugą” dla obszaru położonego przy ulicy Działowej w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 969/2022
uchwała nr 969/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórz” dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej oraz Okólnej w Toruniu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 968/2022
uchwała nr 968/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022.
zmieniająca uchwałę nr 775/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5408
uchwała nr: 967/2022
uchwała nr 967/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050.
zmieniająca uchwałę nr 774/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 966/2022
uchwała nr 966/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Miasta Toruń do spółki Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń.
zmieniająca uchwałę nr 628/2013,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 965/2022
uchwała nr 965/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
zmieniająca uchwałę nr 739/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5407
uchwała nr: 964/2022
uchwała nr 964/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Usług Społecznych.
zmieniająca uchwałę nr 768/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 963/2022
uchwała nr 963/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych,.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 962/2022
uchwała nr 962/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 961/2022
uchwała nr 961/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Aktywny Senior” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 960/2022
uchwała nr 960/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.
zmieniająca uchwałę nr 247/2019,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5406
uchwała nr: 959/2022
uchwała nr 959/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r.
zmieniająca uchwałę nr 826/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 958/2022
uchwała nr 958/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
zmieniająca uchwałę nr 169/2019,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5405
uchwała nr: 957/2022
uchwała nr 957/2022
jakiego organu Rady Miasta Torunia
z dnia
w sprawie w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Sokolej 1 w trybie bezprzetargowym.
status uchwały obowiązująca