W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Bydgoska 22A

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Bydgoska 22A
Przetarg na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 22 A w Toruniu
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 290.000,00 zł, wadium 29.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 35,41 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 22 A, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 138/1 o powierzchni 0,0212 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00022031/6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3541/62955 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 213, na drugim piętrze.

OPIS LOKALU:

Lokal mieszkalny nr 8 składa się z: jednego pokoju (pow. 19,75 m2), przedpokoju (pow. 5,37 m2), kuchni (pow. 6,98 m2) i łazienki (pow. 3,31 m2). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,41 m2. Wejście do lokalu z klatki schodowej, na piętrze znajdują się 3 mieszkania. Lokal jest rozkładowy, z balkonem, kuchnia widna, okna od strony południowej (na ulicę Bydgoską). Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną - kanalizacyjną,  gazową ( instalacja na klatce schodowej wymieniona), indywidualnego c.o. (piec kaflowy dwufunkcyjny w łazience - stary, grzejniki płaskie – stare). 
Stolarka okienna: drewniana, stara – do wymiany. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne – płycinowe (stare), drzwi wejściowe – do wymiany (stare). Ściany w pomieszczeniach tynkowane, malowane, w kuchni i łazience stare tapety. W pokoju na podłodze parkiet (brak parkietu w części o pow. 1 m2), w przedpokoju, kuchni i łazience na podłodze wykładzina pcv. Rzeczoznawca ocenił standard (wyposażenie lokalu) oraz jego stan techniczny – do kapitalnego remontu.
Lokal na podstawie zaświadczenia o samodzielności z dnia 17 lipca 2023r. uzyskał status lokalu samodzielnego, może zatem podlegać wyodrębnieniu z dotychczasowej nieruchomości i być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Lokal nie jest aktualnie użytkowany, stanowi pustostan.

OPIS BUDYNKU

Lokal będący przedmiotem sprzedaży usytuowany jest na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 22A, w dzielnicy „Bydgoskie Przedmieście”. Odległość od centrum miasta ok. 0,7 km. Dojazd drogą utwardzoną od strony ul. Bydgoskiej i ul. Matejki, dobra dostępność komunikacyjna.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska – budynki wybudowane w różnych latach (dominują budynki wybudowane przez 1945 rokiem).
Po drugiej stronie ulicy Bydgoskiej m.in. Ogród Zoobotaniczny, nieco dalej w kierunku zachodnim Park Miejski. Budynek, w którym znajduje się lokal to obiekt trzypiętrowy z poddaszem, jednoklatkowy, podpiwniczony, wybudowany w  latach 50-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej. Jest skrajny budynek w zabudowie zwartej.
W budynku o łącznej powierzchni użytkowej 629,55 m2 znajduje się 13 lokali mieszkalnych. Zbytych zostało 12 lokali mieszkalnych. W zasobie Gminy pozostaje zatem 1 lokal mieszkalnych. Udział Gminy w nieruchomości wynosi 5,6247%.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

I OCHRONA KONSERWATORSKA

Nieruchomość położona przy ul. Bydgoskiej 22A w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr  805/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku,  lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011r. 

WARUNKI PRZETARGU     

1)      cena wywoławcza: 290.000,- zł, 
2)      wadium:  29.000,- zł.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 3 lipca 2024r., włącznie.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Komisja przetargowa w dniu 5 lipca 2024r. stwierdzi dokonanie wpłaty wadium na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz osób, które spełniły ten warunek.

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ze wskazaniem ograniczenia co do wysokości ceny lub bez ograniczenia kwotowego.

Nie przedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał. 

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

Kontakt: sprawę sprzedaży lokalu prowadzi: Iwona Więckowska, tel. 56  61-18-401. i.wieckowska@um.torun.pl; ul. Grudziądzka 126b, pokój nr 225. 

    
 

Załączniki

zdjęcia pdf, 352 kB

Powiadom znajomego