W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wielkie Garbary 17 m. 3 i m. 4

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Wielkie Garbary 17 m. 3 i m. 4
Przetarg na na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń usytuowanych w budynku położonym w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 17
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 550.000,00 zł, wadium 55.000,00 zł, 500.000,00 zł, wadium 50.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych: 


1)      lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni 93,56 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00137620/1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń,  usytuowanego  na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 17, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 9 o powierzchni 0,0254 ha w obrębie nr 17, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00001232/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  9356/50367 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

2)      lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni 89,22 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00137621/8, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń,  usytuowanego  na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 17, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 9 o powierzchni 0,0254 ha w obrębie nr 17, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00001232/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  8922/50367 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

W przetargach mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadia w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 6 grudnia 2023 r., włącznie  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Przetargi odbędą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Opis lokali:
1.  Lokal mieszkalny nr 3: jest usytuowany na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z: kuchni, przedpokoju, 4 pokoi i wc o łącznej powierzchni 90,59 m2 oraz przynależnej  piwnicy nr 3 o powierzchni 2,97 m2. Łączna powierzchnia lokalu nr 3 wraz z pomieszczeniem piwnicznym wynosi 93,56 m2. Lokal zajmuje powierzchnie usytuowane w budynku głównym oraz w oficynie (na tym samym poziomie), które stanowią jedną funkcjonalną całość. Wejście do lokalu możliwe wyłącznie z klatki schodowej usytuowanej w budynku głównym.
Pokoje przechodnie, w jednym z pokoi wyjście na balkon z widokiem na Starówkę (ul. Królowej Jadwigi). Kuchnia ciemna bez okna. 
Stolarka okienna w lokalu – drewniana. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe  drewniane – stare,  drzwi wewnętrzne  - płytowe i drewniane. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, brak ogrzewania c.o. (ogrzewanie miejscowe, 3 piece kaflowe w pokojach), instalacje są stare.
Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do częściowego generalnego remontu (dotyczy to części lokalu usytuowanego w części oficynowej).                

2. Lokal mieszkalny nr 4: jest usytuowany na IV piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z: kuchni,  3 przedpokoi, 4 pokoi, łazienki i 2 wc o łącznej powierzchni 86,14 m2 oraz przynależnej  piwnicy nr 4 o powierzchni 3,08 m2. Łączna powierzchnia lokalu nr 4 wraz z pomieszczeniem piwnicznym wynosi 89,22 m2. Lokal identycznie jak lokal nr 3 zajmuje powierzchnie usytuowane w budynku głównym oraz w oficynie, które stanowią jedną funkcjonalną całość. Wejście do lokalu możliwe wyłącznie z klatki schodowej usytuowanej w budynku głównym. Kuchnia oraz dwa pokoje przechodnie. Pokój usytuowany w części oficynowej w złym stanie – 2 śruby rzymskie na szerokości pomieszczenia (1 pod sufitem i 1 na wysokości posadzki). Okna w dwóch pokojach wychodzą na Starówkę. 
Stolarka okienna w lokalu – drewniana. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe  drewniane, przeszklone – stare,  drzwi wewnętrzne  - płytowe i drewniane. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, brak ogrzewania c.o. (ogrzewanie  częściowo miejscowe, częściowo etażowe, 2 piece kaflowe w pokojach, od jednego z pieców wyprowadzone 2 kaloryfery stalowe żeberkowe), instalacje są stare.
Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do częściowego generalnego remontu (dotyczy to części lokalu usytuowanego w części oficynowej).                

Opis budynku:  

Lokale mieszkalne będące przedmiotem niniejszego wniosku usytuowane są w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wielkie Garbary 17 w Toruniu. Budynek został wybudowany w 1902 r. w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym papą i dachówką. Jest to obiekt 3 - piętrowy z poddaszem, podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony i częściowo otynkowany (część oficyny). Elewacja w średnim stanie. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną,  brak centralnego ogrzewania. Remontu kapitalnego wymaga klatka schodowa.
W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy (po jednym lokalu na każdej kondygnacji).

Ochrona konserwatorska:

Nieruchomość przy ul. Wielkie Garbary 17 jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z dnia 29 grudnia 1952 r. Powyższe oznacza, że prace remontowo-budowlane planowane do wykonania w budynku podlegają uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w szczególności dotyczy to zmiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu. Kamienica jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia
Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym.

Warunki przetargu:

1. ul. Wielkie Garbary 17 m. 3 - cena wywoławcza 550.000,00 zł,                                                wadium 55.000,00 zł  

2. ul. Wielkie Garbary 17 m. 4 - cena wywoławcza 500.000,00 zł                                                wadium 50.000,00 zł          

3. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

5. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.
 

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży lokali prowadzi Iwona Więckowska pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. Tel. 56  61-18-401, i.wieckowska@um.torun.pl

 


Załączniki

mapa pdf, 386 kB
zdjęcie JPG, 2.56 MB

Powiadom znajomego