W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Mickiewicza 89 lok.14

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Mickiewicza 89 lok.14
Przetarg na na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 81.000,00 zł, wadium 8.100,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej usytuowanego w piwnicy (suterenie) budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 41,72 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanym w piwnicy o powierzchni 1,71 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, posadowionego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 371, 373 i 374 o łącznej powierzchni 0,1263 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00009592/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4343/143076 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 10 stycznia 2024r., włącznie Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami, w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Opis lokalu:
1.    Lokal niemieszkalny nr  14 jest usytuowany w piwnicy (suterenie) budynku mieszkalnego frontowego, składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 41,72 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 1,71 m2 usytuowane odrębnie w piwnicy. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 43,30 m2. Wejście do lokalu z piwnicy. Okna od strony podwórka, wystawa południowa. Stolarka drzwiowa: drewniana, w części płycinowa - zniszczona. Stolarka okienna: pcv ze śladami zużycia. W jednym z pomieszczeń zostało wydzielone nowe pomieszczenie wc (prace nie zostały zakończone). Lokal  jest zawilgocony. Wysokość pomieszczeń 2,5 m. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe, w lokalu brak instalacji gazowej, instalacje są stare. Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do kapitalnego remontu. 

2.  Lokal uzyskał status lokalu samodzielnego przez co spełniona została podstawowa przesłanka umożliwiająca jego sprzedaż – zaświadczenie z dnia 13 kwietnia 2022r.

Opis budynku
 Budynek w części od strony ul. Mickiewicza jest to obiekt  czterokondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, od strony podwórza dwukondygnacyjny (oficyna). Budynek jest posadowiony na nieruchomości stanowiącej działki geod. nr 371, 373 i 374 o łącznej powierzchni 0,1263 ha. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1430,76 m2. 
W jego skład wchodzi 14 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe i 3 lokale niemieszkalne. Zbytych zostało 9 lokali. Rzeczoznawca ocenił stan techniczny budynku  jako zadawaląjący.

Przeznaczenie planistyczne
Nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.,  lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011 r. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Umowa sprzedaży

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego. 

Umowa nabycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dane kontaktowe:

osoba prowadząca sprawę sprzedaży lokalu: Iwona Więckowska, tel. 56 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl 

oględziny lokalu: tel. 882-012-460, 56/ 622-25-09

        

Załączniki

mapa pdf, 262 kB
zdjęcia pdf, 195 kB

Powiadom znajomego