W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Poznańska 81 m. 5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Poznańska 81 m. 5
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 180.000,00 zł, wadium 18.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 12 o łącznej powierzchni 59,10 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00128461/2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń,  usytuowanego  na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 414 o powierzchni 0,0597 ha w obrębie nr 70, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00001227/4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  591/5077 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium  w wysokości 19.000,00 zł  przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 10 stycznia 2024r., włącznie Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 5 składa się z: trzech pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,80 m2.  Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 12 o pow. 6,30 m2, usytuowane w odrębnej zabudowie w podwórzu. Lokal jest przejściowy, z klatki schodowej wejście bezpośrednio do pokoju, z którego przechodzi się do kuchni i dalej do łazienki (zaadaptowanej z dawnej spiżarni) oraz do kolejnych dwóch pokoi. Okna od strony wschodniej, wychodzące na wewnętrzną drogą dojazdową do zaplecza nieruchomości oraz od strony północnej na ulicę Poznańską. Lokal jest usytuowany na III, ostatniej kondygnacji.
Stolarka okienna – okna drewniane, stare, stolarka drzwiowa – płytowa, stara. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (brak ciepłej wody użytkowej), ogrzewanie etażowe, 2 piece kaflowe i westfalka (wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na zmianę ogrzewania przez przyszłego właściciela na gazowe). W pokojach na podłodze deski, w pozostałych zaś pomieszczeniach wykładzina PVC. Ściany: tynk malowany, a w łazience dodatkowo płytki.
Rzeczoznawca ocenił standard i wyposażenie lokalu jako wymagający remontu. 
Pomieszczenie gospodarcze (powierzchnia przynależna do lokalu) to fragment zabudowy parterowej murowanej w głębi podwórza. 
Wraz z lokalem zbyty zostanie udział w  nieruchomości wspólnej wynoszący 591/5077 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Opis budynku

Kamienica przy ul. Poznańskiej 81 wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie działania dotyczące budynku - w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty i zmiany w elewacji, dachu, kolorystyka elewacji itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Kujawko-Pomorskiego. 
W budynku frontowym wraz z oficyną znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe z wejściem od frontu. Zbyte są 4 lokale mieszkalne.
Budynek (kamienica) to obiekt 3-kodygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w 1906r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Budynek  jest nieocieplony i częściowo otynkowany. Do budynku przylega oficyna, która mieści się w podwórzu i posiada odrębne wejście.Nabywca lokalu przyjmuje do wiadomości, że dla budynku znajdującego sięna nieruchomości przy ul. Poznańskiej 81 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomość położona przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu  jest usytuowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową, a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi, a ul. Młyńską w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą nr 449/12 Rady Miasta Torunia z  dnia 13 grudnia 2012r. na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 70.20-MW1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu terminu zawarcia umowy. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego. 

Informacje kontaktowe

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży lokalu: Iwona Więckowska, tel. 56/  61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl , oględziny lokalu: tel. 56 652 01 30

Załączniki

mapa pdf, 275 kB
zdjęcia pdf, 274 kB

Powiadom znajomego