W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.10 Procedura wydawania zezwoleń na wjazd i postój na teren dróg wewnętrznych na obszarze Zespołu Staromiejskiego (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi, czystość, gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta 
Adres: Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-61-18-736, e-mail: tcm@um.torun.pl

Wykaz ulic: Chełmińska, Ducha Św., Kopernika, Królowej Jadwigi, Łazienna, Most Pauliński, Panny Marii, Podmurna, Różana, Rynek Nowomiejski, Rynek Staromiejski, Szczytna, Szeroka, Szewska, Wielkie Garbary, Żeglarska 

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.,
 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z 7 września 2017 r.,
 • Uchwała Nr 74/19 Rady Miasta Torunia z 7 marca 2019 r.,
 • Uchwała Nr 344/20 Rady Miasta Torunia z 27 lutego 2020 r.;
 • Uchwała Nr 700/21 z 9 września 2021 r.,
 • Zarządzenie Nr 353 Prezydenta Miasta Torunia z 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych,
 • Regulamin wydawania i użytkowania zezwoleń upoważniających do wjazdu i postoju w strefie zamieszkania oraz w strefie dróg wewnętrznych wyłączonych z ruchu pojazdów na obszarze zespołu staromiejskiego w Toruniu,


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z wydaniem opinii w celu wydania zezwolenia na wjazd i postój.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do udostępnienia terenu. 
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
-podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania pozwolenia oraz po zakończeniu obowiązywania tego pozwolenia przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

I. Informacje dla klienta

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem konieczności postoju w innym miejscu niż wyznaczone miejsca do parkowania można złożyć:
  a) osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00,
  b) przesłać pocztą na adres jw.
  c) elektronicznie na następujące adresy: mzd@mzd.torun.pl lub zezwolenie@mzd.torun.pl ,
  d) w przypadku wydarzeń plenerowych organizowanych na drogach wewnętrznych  - elektronicznie na adres tcm@um.torun.pl lub w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały 
  gen. Sikorskiego 8 wraz z wnioskiem o udostępnienie terenu na wydarzenie plenerowe.
 2. Zezwolenie wydaje po uzyskaniu opinii Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 353 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu./dzierżawy terenu dróg wewnętrznych (chyba, że jest zwolniona) -  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca.

II. Wymagane opłaty

 1. Opłata za wjazd według stawki określonej w załączniku do zarządzeniu nr 353 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych.
 2. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. przelewem bankowym, na poczcie) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia

  Numer rachunku: 95 1160 2202 0000 6171 9127

III. Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze zespołu staromiejskiego,
 2. Oświadczenie o pokryciu kosztów naprawy pasa drogowego w przypadku wjazdu pojazdu powyżej 3,5 t,
 3. Regulamin wydawania i użytkowania zezwoleń upoważniających do wjazdu i postoju w strefie zamieszkania oraz w strefie dróg wewnętrznych wyłączonych z ruchu pojazdów na obszarze zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Załączniki

Regulamin docx, 39 kB

Powiadom znajomego