W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W roku 2024 w Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców, finansowanych z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej.

W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  od pon. do pt. w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)
 2. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  od pon. do pt. w godz. 9.00-13.00

 3. ul. Parkowa 3 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  od pon. do pt. w godz. 9.00-13.00

 4. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  od pon. do pt. w godz. 9.00-13.00

 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym mediacje)
  od pon. do pt. w godz. 11.30-15.30
  (pok. 17 - Stowarzyszenie Sursum Corda)

 6. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  od pon. do pt. w godz. 13.00-17.00 - Stowarzyszenie Sursum Corda

 7. ul. Parkowa 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  od pon. do pt. w godz. 13.00-17.00 - Stowarzyszenie Sursum Corda

 8. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  od pon. do pt. w godz. 13.00-17.00 - Stowarzyszenie Sursum Corda

Umów wizytę:


Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy punktów można otrzymać pod nr telefonu: 56 611 88 00 w godz. 7:00 - 15:00.


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Dla kogo pomoc prawna poza punktem NPP?

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Sposób dokonania zgłoszenia:


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  lub
 • nieodpłatną mediację
  lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej.
 

Załączniki

Powiadom znajomego