W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.1 - Przerejestrowanie pojazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń ;                                   
sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat, 56 611 88 68, 56 611 88 71.

W Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia został uruchomiony sms-owy system umawiania wizyt dotyczących spraw związanych z rejestracją pojazdów, a więc samej rejestracji, wymiany dowodu rejestracyjnego, dokonania zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.

System nosi nazwę MOJE AUTO SMS i polega na wysłaniu na numer

                                                                 799 448 018

wiadomości SMS  z danymi pojazdu, którego ma dotyczyć wizyta w WOM. 

W wiadomości SMS należy podać wyłącznie:

 • numer rejestracyjny pojazdu - zarejestrowanego na terytorium RP;
 • numer VIN pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

  Po wysłaniu wiadomości SMS z numerem rejestracyjny lub numerem VIN pojazdu, klient otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

  Pracownik Urzędu Miasta Torunia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia, w godzinach między 8:00 a 17:00 skontaktuje się telefonicznie z klientem, w celu wyznaczenia terminu wizyty w Wydziale. Rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
  W przypadku wydłużenia terminu pierwszego kontaktu, klient otrzyma wiadomość SMS, z informacją o przewidywanym terminie kontaktu.

  Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Urzędu Miasta Torunia pobiera od zgłaszającego imię i nazwisko w celu dokończenia procesu rejestracji. Po ustaleniu terminu wizyty klient otrzymuje wiadomość SMS, w której potwierdzany jest termin oraz miejsce wizyty. Klient otrzyma również link z opisem procedury rejestracji pojazdu.

  W przypadku dwóch nieskutecznych prób kontaktu (klient nie odbierze), osoba ta otrzyma za pośrednictwem wiadomość SMS informację o przeprowadzonych próbach i informację o terminie kolejnej, ostatniej próby kontaktu telefonicznego. Jeśli po wyczerpaniu powyższej ścieżki postępowania klient nie odbierze telefonu, pracownik Urzędu Miasta Torunia wyznaczy termin na realizację sprawy, który zostanie wysłany do klienta w formie wiadomości SMS. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w przeciągu 24 h wyznaczonego terminu wizyty, zgodnie z instrukcją wskazaną w wiadomości SMS. Po potwierdzeniu wizyty, klient otrzymuje wiadomość SMS z potwierdzeniem terminu wizyty. W przypadku niepotwierdzenia w przeciągu 24 h terminu wizyty, klient otrzyma wiadomość SMS z informacją o braku potwierdzenia wizyty oraz anulacji zgłoszenia. 

  Umówiona wizyta dotyczyć może tylko i wyłączenie pojazdu wskazanego w wiadomości SMS. Nie dopuszcza się zamiany pojazdu wskazanego w wiadomości SMS na inny pojazd.

  Uwaga – ważna informacja !
  Pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane od 01.01.2024r. podlegają zarejestrowaniu lub zgłoszeniu zbycia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury.

  W przypadku niedotrzymania terminu zarejestrowania pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł, a zgłoszenia zbycia 250 zł.  
  Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą.
  Do zgłoszenia zbycia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury. 


  Podstawa prawna
  Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz.1047 z późn. zm.)
  § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów wymagań dla tablic oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
  ( Dz. U. 2022r., poz. 1847)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 20222r. poz.1 848)

  Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Dowód własności pojazdu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty - przy stawiennictwie osobistym
 • Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego 

     Wymagane opłaty:
   Informacja dotycząca wysokości poszczególnych opłat znajduje się poniżej:

  POJAZD NOWY LUB ZAREJESTROWANY W POLSCE:

  Opłata za przerejestrowanie w przypadku nowych tablic rejestracyjnych:
  Samochód - 160 zł
  Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy - 120 zł
  Motocykl - 120 zł

 • w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych z pozwoleniem czasowym:
  Samochód - 80 zł
  Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy - 80 zł
  Motocykl - 80 zł
 • bez pozwolenia czasowego
  Samochód - 66,50 zł
  Przyczepa, Naczepa, Ciągnik rolniczy  - 66,50 zł
  Motocykl - 66,50 zł

 • w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych (bez czasowych)
  Samochód - 1080 zł
  Motocykl - 580 zł

  Opłaty komunikacyjne wnosimy na konto Urzędu Miasta Torunia o numerze:                         
                             33 1160 2202 0000 0002 7221 2086 

W tytule wpisać: opłata komunikacyjna

   Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

   Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

   Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Załączniki

Powiadom znajomego