W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

USC 4.9 - Zawarcie i rejestracja małżeństw

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Imiona, nazwiska, urodzenia, zgony, akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 88, e-mail: usc@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P. z 2015 r., poz. 230)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019, poz. 860).

I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:
Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

III. OPŁATA
84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)
38 zł - wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
38 zł – wydane zaświadczenie o stanie cywilnym                    

Opłatę skarbową uiszcza się dokonując wpłaty:
 • na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799,
 • w placówkach Poczty Polskiej bez dodatkowych opłat,
 • w kasach Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b w godz. 8.00-15.00.

Wnioski  spoza granic RP – wpłaty należy dokonać  na konto  Urzędu Miasta Torunia:
Bank Millennium nr konta BIGBPLPWXXX 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

1000 zł - ślub poza lokalem – opłata dodatkowa
17 zł - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza
Nr konta:
Bank Millennium 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127
                                                                    
IV. TERMIN I TRYB REALIZACJI
Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
 • może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński), - zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

 • w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5
pokój nr 7, I piętro, tel.: 56  611 83 88

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy – wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII. UWAGI
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. 

Załączniki

Powiadom znajomego