W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

USC 4.8 - Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Imiona, nazwiska, urodzenia, zgony, akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 89, 56 611 83 90, 56 611 83 92; e-mail: usc@um.torun.pl

Podstawa prawna

 • Art. 104-107, art. 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022r., poz. 1681 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz.698)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 9 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. z 2022, poz. 2142 ze zm.)

I. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego
 2. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • konsula,
 • jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na druku wielojęzycznym (zgodnie z Konwencją Nr 16 sporządzoną w Wiedniu z dnia 9 września 1976 roku) – tłumaczenie nie jest wymagane.
 1. Dokument tożsamości (do wglądu).


II. OPŁATA SKARBOWA: 50 zł 
Opłatę skarbową uiszcza się dokonując wpłaty:

 • na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799,
 • w placówkach Poczty Polskiej bez dodatkowych opłat,
 • w kasach Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b w godz. 8.00-15.00.

Wnioski  spoza granic RP:

 • wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta BIGBPLPWXXX 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. TERMIN I TRYB REALIZACJI
Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5 

Urodzenia - I piętro, pokój nr 6 tel.: 56 611 18 92, 56 611 18 93
Małżeństwa - parter, pokój nr 2 tel.: 56 611 83 89 
Zgony - pokój nr 8 tel.: 56 611 83 90, 56 611 83 91 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie transkrypcji.

VI. UWAGI
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. 


Załączniki

Powiadom znajomego