W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.41 - Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ;                                  sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50 

W Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia został uruchomiony sms-owy system umawiania wizyt dotyczących spraw związanych z rejestracją pojazdów, a więc samej rejestracji, wymiany dowodu rejestracyjnego, dokonania zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
System nosi nazwę MOJE AUTO SMS i polega na wysłaniu na numer  799 448 018 wiadomości SMS  z danymi pojazdu, którego ma dotyczyć wizyta w WOM. 

W wiadomości SMS należy podać wyłącznie:
A. numer rejestracyjny pojazdu - zarejestrowanego na terytorium RP;
B. numer VIN pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Po wysłaniu wiadomości SMS z numerem rejestracyjny lub numerem VIN pojazdu, klient otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Pracownik Urzędu Miasta Torunia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia, w godzinach między 8:00 a 17:00 skontaktuje się telefonicznie z klientem, w celu wyznaczenia terminu wizyty w Wydziale. Rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
W przypadku wydłużenia terminu pierwszego kontaktu, klient otrzyma wiadomość SMS, z informacją o przewidywanym terminie kontaktu.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Urzędu Miasta Torunia pobiera od zgłaszającego imię i nazwisko w celu dokończenia procesu rejestracji. Po ustaleniu terminu wizyty klient otrzymuje wiadomość SMS, w której potwierdzany jest termin oraz miejsce wizyty. Klient otrzyma również link z opisem procedury rejestracji pojazdu.

W przypadku dwóch nieskutecznych prób kontaktu (klient nie odbierze), osoba ta otrzyma za pośrednictwem wiadomość SMS informację o przeprowadzonych próbach i informację o terminie kolejnej, ostatniej próby kontaktu telefonicznego. Jeśli po wyczerpaniu powyższej ścieżki postępowania klient nie odbierze telefonu, pracownik Urzędu Miasta Torunia wyznaczy termin na realizację sprawy, który zostanie wysłany do klienta w formie wiadomości SMS. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w przeciągu 24 h wyznaczonego terminu wizyty, zgodnie z instrukcją wskazaną w wiadomości SMS. Po potwierdzeniu wizyty, klient otrzymuje wiadomość SMS z potwierdzeniem terminu wizyty. W przypadku niepotwierdzenia w przeciągu 24 h terminu wizyty, klient otrzyma wiadomość SMS z informacją o braku potwierdzenia wizyty oraz anulacji zgłoszenia. 

Umówiona wizyta dotyczyć może tylko i wyłączenie pojazdu wskazanego w wiadomości SMS. Nie dopuszcza się zamiany pojazdu wskazanego w wiadomości SMS na inny pojazd.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 
tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze

Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna
- §18 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów                                                (Dz.U. z 2016r., poz 689 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
- Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
- Dowód własności podwozia lub ramy
- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terenu państw niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
- Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Karta pojazdu, jeśli była wydana
- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
- Tablice rejestracyjne
- Dowód osobisty


II. Wymagane opłaty
dowód rejestracyjny - 54,50
pozwolenie czasowe - 19,00
z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:
Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów  (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni). 

IV.  Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

Załączniki

Powiadom znajomego