W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.13 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30, e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 71 ust. 2, art. 80 ust. 1 pkt 1 i art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zmianami).

I. Wymagane dokumenty
Wniosek z określonym rodzajem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz terminem jej rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z załącznikami:

 • oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),
 • opisem i rysunkiem określającym usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z zaznaczeniem obiektu lub części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzłym opisem technicznym, określającym rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyzą techniczną wykonaną przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

Zgłoszenia należy dokonać przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

II. Wymagane opłaty
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Za pełnomocnictwo - 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień nie wynikających z winy organu. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów przerywa bieg 30-dniowego terminu.

Nie zajęcie stanowiska przez organ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku - oznacza milczącą zgodę organu na realizację przedsięwzięcia.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi
Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu lub za pośrednictwem:

 • platformy e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/,
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.


Załączniki

Powiadom znajomego