W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.19 - Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30 

Podstawa prawna:

  • art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami).

I. Wymagane dokumenty
Wniosek z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

  • zgoda właściciela obiektu budowlanego na jego rozbiórkę (załącznik nr 3), w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

Zgłoszenia należy dokonać 21 dni przed zamierzonym terminem realizacji inwestycji.
Do realizacji zamierzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

II. Wymagane opłaty
Zgłoszenie rozbiórki nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo - 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, organ nakłada obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie. Nałożenie obowiązku przerywa bieg 21-dniowego terminu, który zaczyna biec na nowo od dnia uzupełnienia wniosku bądź od upływu terminu na uzupełnienie (w przypadku nieuzupełnienia). Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu lub za pośrednictwem:

  • platformy e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/,
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.

Załączniki

Powiadom znajomego