W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

23 maja 2024 r., 2 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 23 maja 2024 r., 2 sesja Rady Miasta Torunia

2 sesja Rady Miasta Torunia
23 maja 2024 r. o godzinie 10:00
sala nr 33 im. M. Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Porządek obrad 2. sesji Rady Miasta Torunia

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 1. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.
4. Informacje Prezydenta Miasta Torunia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia - DRUK NR 8.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 35.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miasta Torunia IX kadencji - DRUK NR 24.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grębocin nad Strugą” dla obszaru położonego przy ul. Działowej w Toruniu - DRUK NR 14 – I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1 – I i II CZYTANIE.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - DRUK NR 5.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych - DRUK NR 33 – I i II CZYTANIE.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 84B - DRUK NR 17.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050 - DRUK NR 10.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024 - DRUK NR 11 – I i II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2024 - DRUK NR 12.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń na czas trwania IX kadencji Rady Miasta Torunia - DRUK NR 22.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do organizacji wyborów członków Młodzieżowej Rady Miasta Torunia - DRUK NR 23.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia - DRUK NR 36.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 18.
22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Toruniu – DRUK NR 4.
23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 3.
24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 1679.
25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – DRUK NR 16.
26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia i nadania jej statutu – DRUK NR 1525.
27. Wnioski radnych.
28. Informacje.
29. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Protokół docx, 70 kB

Powiadom znajomego