W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

14 grudnia 2023, 62 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 14 grudnia 2023, 62 sesja Rady Miasta Torunia

62 sesja Rady Miasta Torunia
14 grudnia 2023, o godzinie 10:00
sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady.
3. Informacje Prezydenta Miasta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1582.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1583 – I i II CZYTANIE.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2023 roku - DRUK NR 1585.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – DRUK NR 1584.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1590.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050 - DRUK NR 1565 – II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok - DRUK NR 1566 - II CZYTANIE.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2024 roku – DRUK NR 1587.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Łuck w Ukrainie - DRUK NR 1588.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jana Matejki w Toruniu - DRUK NR 1591 - I i II CZYTANIE.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń, w drodze nieodpłatnego przekazania, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Port Drzewny 3a - DRUK NR 1564.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody - DRUK NR 1545 - I i II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - DRUK NR 1249 - I i II CZYTANIE.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. - DRUK NR 1586 – I i II CZYTANIE.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Torunia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” - DRUK NR 1592.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - DRUK NR 1576 - I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu - DRUK NR 1522 - I i II CZYTANIE.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników - DRUK NR 1594.
23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych - DRUK NR 1552.
24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej - DRUK NR 1553.
25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis - DRUK NR 1554.
26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - DRUK NR 1555.
27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego - DRUK NR 1556.
28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1568.
29. Wnioski radnych.
30. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
31. Zakończenie Sesji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego