W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

19 października 2023, 60 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 19 października 2023, 60 sesja Rady Miasta Torunia

60 sesja Rady Miasta Torunia
19 października 2023, o godzinie 10:00
sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Porządek obrad 60. sesji Rady Miasta Torunia

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady – w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
3. Informacje Prezydenta Miasta – w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu - DRUK NR 1498 - I i II CZYTANIE.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Toruniu – DRUK NR 1511 - I i II CZYTANIE.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2030 - DRUK NR 1528.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024-2028 - DRUK NR 1520 - I i II CZYTANIE.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024-2028 - DRUK NR 1529 - I i II CZYTANIE.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2023-2025 pn. „Mocne Kości Do Starości” - DRUK NR 1527 - I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu - DRUK NR 1532.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Marii Kownackiej Przedszkolu Miejskiemu nr 3 w Toruniu - DRUK NR 1507.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania - DRUK NR 1531 - I i II CZYTANIE.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. - DRUK NR 1499.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1526.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1508.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1509 – I i II CZYTANIE.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2023 - DRUK NR 1535.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - DRUK NR 1510.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1480 – II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu: rondo Anny Wazówny - DRUK NR 1504 – I i II CZYTANIE.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu: rondo Praw Kobiet - DRUK NR 1493 – II CZYTANIE.
23. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przeprowadzenia prac zmierzających do ustalenia zasadności powołania w strukturach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oddziału ginekologiczno-położniczego z blokiem porodowym – DRUK NR 1537.
24. Wybór komisji skrutacyjnej.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu – kadencja 2024 – 2027 - DRUK NR 1516.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2024 - 2027 - DRUK NR 1517.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu – kadencja 2024 - 2027 - DRUK NR 1518.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2024 - 2027 – DRUK NR 1519.
29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”- DRUK NR 1515.
30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - DRUK NR 1536.
31. Wnioski radnych – godz. 14.30.
32. Przerwa – godz. 14.45 – 15.45.
33. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
34. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego