W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

21 września 2023, 59 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 21 września 2023, 59 sesja Rady Miasta Torunia

59 sesja Rady Miasta Torunia
21 września 2023, o godzinie 10:00
sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Porządek obrad 59. sesji Rady Miasta Torunia

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 58. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie poprawy infrastruktury na liniach kolejowych nr 353 i 27 - DRUK NR 1492.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Czernikowo, Gminą Obrowo i Gminą Lubicz dotyczącego współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – DRUK NR 1479.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023” - DRUK NR 1484.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych nowego odcinka ulicy Platanowej w Toruniu - DRUK NR 1471 - I i II CZYTANIE.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu - DRUK NR 1468 - I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Dwernickiego, Lipnowskiej i Łódzkiej w Toruniu - DRUK NR 1478.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” - DRUK NR 1483 - I i II CZYTANIE.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. - DRUK NR 1485.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy - DRUK NR 1393.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 194 - DRUK NR 1473.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 - DRUK NR 1465.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Warszawskiej 2 - DRUK NR 1467.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1482.
19. Rozpatrzenie projektów uchwał:
      - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1476;
     - zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1477 – I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2023 - DRUK NR 1437.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1480 – I CZYTANIE.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1481 – I CZYTANIE.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - DRUK NR 1496 – I I II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 1475 – I i II CZYTANIE.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 1294 – I i II CZYTANIE.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 13 lipca 2023 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu - DRUK NR 1491.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1487.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1488.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1489.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1490.
32. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przeprowadzenia prac skutkujących powołaniem w strukturach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oddziału ginekologiczno-położniczego z blokiem porodowym – DRUK NR 1494.
33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK NR 1460.
34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1461.
35. Wnioski radnych – godz. 14.20.
36. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
37. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
38. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego