W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

27 lipca 2023, 58 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 27 lipca 2023, 58 sesja Rady Miasta Torunia

58 sesja Rady Miasta Torunia
27 lipca 2023, o godzinie 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 57. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia żądania o uwzględnienie opinii Rady Miasta Torunia zawartej w uchwale nr 896/22 z dnia 21 lipca 2022r., dotyczącej projektu Audytu krajobrazowego województwa kujawsko - pomorskiego - DRUK NR 1459.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 1442.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1443.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1444.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1445.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1446.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1447.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1448.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1449.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1450.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1451.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1452.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Toruńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1453.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - DRUK NR 1456.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 12 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. gen. Andersa/Okólna 106 dla Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka - DRUK NR 1454.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu - DRUK NR 1426 – I i II CZYTANIE.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. - DRUK NR 1440.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - DRUK NR 1431 – I i II CZYTANIE.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - DRUK NR 1375 – I i II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektów uchwał:
      - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1438;
      - zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1439 – I i II CZYTANIE.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Miasta Toruń w roku 2023 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK NR 1435.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2023 roku - DRUK NR 1436.
28. Rozpatrzenie projektu deklaracji w sprawie kandydowania Torunia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 - DRUK NR 1463.
29. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie włączenia Torunia do projektu Kolej Dużych Prędkości - DRUK NR 1464.
30. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przeprowadzenia prac skutkujących opracowaniem programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Torunia, finansowanego z budżetu Gminy Miasta Torunia - DRUK NR 1466.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy przedłużeniu ulicy Platanowej- DRUK NR 1411 – I i II CZYTANIE.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1457.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1458.
34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie miasta Torunia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - DRUK NR 1462.
35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1432 z autopoprawką.
36. Wnioski radnych.
37. Informacje:
      - Przewodniczącego,
      - Prezydenta,
      - inne.
38. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego