W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

26 stycznia 2023, 50 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 26 stycznia 2023, 50 sesja Rady Miasta Torunia

50 sesja Rady Miasta Torunia
26 stycznia 2023, o godzinie 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 49 sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. gen. Władysława Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza oraz ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej w Toruniu - DRUK NR 1297 – I i II CZYTANIE.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2023 r. - DRUK NR 1293.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie - DRUK NR 1311.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - DRUK NR 1299 – I i II CZYTANIE.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2023 - DRUK NR 1289.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu” – DRUK NR 1292.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - DRUK NR 1290 – I i II CZYTANIE.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” - DRUK NR 1291.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1304 – I i II CZYTANIE.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Łuck w Ukrainie - DRUK NR 1302.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1306.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1307 – I i II CZYTANIE. 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 października 2022 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1282.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi z 8 grudnia 2022 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu - DRUK NR 1310.
20. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania – DRUK NR 1279.
21. Wnioski radnych
22. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
23.  Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego