W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

15 grudnia 2022, 49 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 15 grudnia 2022, 49 sesja Rady Miasta Torunia

49 sesja Rady Miasta Torunia
15 grudnia 2022, o godzinie 10:00,
 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 48 sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie upamiętnienia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu i nadania okolicznościowej nazwy „Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w Toruniu” - DRUK NR 1281.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia i nadania jej statutu - DRUK NR 1227 – II CZYTANIE.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia - DRUK NR 1284.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia - DRUK NR 1285.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie regulaminu pracy Komisji Wyborczej do organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia - DRUK NR 1286.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - DRUK NR 1247 – I i II CZYTANIE.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Rolniczej – DRUK NR 1226.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 - DRUK NR 1273.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r. - DRUK NR 1264.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna - DRUK NR 1265 – I i II CZYTANIE.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych  w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1271 – I i II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 - DRUK NR 1272.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 1268.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 - DRUK NR 1270 – I i II CZYTANIE.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - DRUK NR 1269.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2022 roku - DRUK NR 1274.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1280.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1259 – II CZYTANIE.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1260 – II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2023 roku - DRUK NR 1275.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Toruń na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - DRUK NR 1276.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 15 listopada 2022 r. - DRUK NR 1283.
28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1229.
29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania – DRUK NR 1279.
30. Wnioski radnych – godz. 14.20.
31. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
32. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
33. Zakończenie Sesji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego