W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

17 listopada 2022, 48 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 17 listopada 2022, 48 sesja Rady Miasta Torunia

48 sesja Rady Miasta Torunia
17 listopada 2022, o godzinie 10:00


1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie protokołu z 47 sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórz” dla terenów położonych           w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej oraz Okólnej w Toruniu - DRUK NR 1254.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. „Grębocin nad Strugą” dla obszaru położonego przy ulicy Działowej w Toruniu - DRUK NR 1255.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - DRUK NR 1251 – I i II CZYTANIE.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023r. – DRUK NR 1250.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie - DRUK NR 1253.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 1244 – II CZYTANIE.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Marii Konopnickiej 24 - DRUK NR 1217.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 90 - DRUK NR 1245.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toruniu przy ul. Barwnej - DRUK NR 1199.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1228 – I i II CZYTANIE.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1211 - II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Miasta Toruń w roku 2022 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK NR 1252.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1259 – I CZYTANIE.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1260 – I CZYTANIE.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi: plac Zofii i Karola Górskich - DRUK NR 1123 – I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1256.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 25 października 2022 r. - DRUK NR 1257.
23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – DRUK NR 1258.
24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 1200.
25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 1230.
26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – DRUK NR 1047.
27. Wnioski radnych.
28. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
29.  Zakończenie Sesji.
 

Załączniki

Powiadom znajomego