W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

20 października 2022, 47 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 20 października 2022, 47 sesja Rady Miasta Torunia

47 sesja Rady Miasta Torunia
20 października 2022, o godzinie 10:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 46 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady – w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacje Prezydenta Miasta - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni – plac Fryderyka Skarbka (działki nr 381, 382, 383, 384, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 352, 353 obręb 49) - Druk nr 1246.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia i nadania jej statutu - Druk nr 1227- I CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu - Druk nr 1224 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu – Druk nr 1243 - I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - Druk nr 1166 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń – Druk nr 1173 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania - Druk nr 1236 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu - Druk nr 1244 - I CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023r. - Druk nr 1239 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr 192/95 Rady Miejskiej Torunia z dnia 7.09.1995r. w sprawie ustalenia zasad znoszenia współwłasności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, których Gmina jest współwłaścicielem - Druk nr 1204.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 49 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jana Matejki 16-18 - Druk nr 1215.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego  w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5 - Druk nr 1231.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Sokolej 1 w trybie bezprzetargowym - Druk nr 1205.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym (…) - Druk nr 1225 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2022r. - Druk nr 1226.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu - Druk nr 1237– I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Aktywny Senior” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych - Druk nr 1232.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Seniorzy Razem” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych - Druk nr 1233.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Toruniu oraz połączenia go z Toruńskim Centrum Usług Społecznych - Druk nr 1234.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Usług Społecznych - Druk nr 1235.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Druk nr 1210 - II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Druk nr 1211 - II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Miasta Toruń do spółki Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń - Druk nr 1242.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - Druk nr 1240.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 - Druk nr 1241 – I i II CZYTANIE.
 31. Wnioski radnych.
 32. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 33. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego