W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Mickiewicza 90

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Mickiewicza 90
Przetarg na na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 90.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 110.000,00 zł, wadium 11.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu w jest sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 39,38 m2, usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, posadowionego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 90, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 52/1 i 52/2 o łącznej powierzchni 0,0373 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00026890/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3938/88012 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 10 maja 2023 r., włącznie Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami, w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.


Opis lokalu

Lokal użytkowy jest usytuowany w piwnicy budynku frontowego, składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 39,38 m2, tj. dwa pomieszczenia użytkowe + pom. wc + pom. gospodarcze. Wejście do lokalu schodami zewnętrznymi bezpośrednio z ulicy Mickiewicza. Wysokość pomieszczeń ok. 2,3 m do 2,4 m. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania, w lokalu brak instalacji gazowej, instalacje są stare. Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do kapitalnego remontu,  elementy wykończeniowe i instalacje wewnętrzne są w stanie technicznym wymagającym wymiany lub remontu. Dotychczas lokal pełnił funkcje handlowe. 
Lokal na podstawie zaświadczenia o samodzielności z dnia 16 września 2022r.  uzyskał status lokalu samodzielnego, może zatem podlegać wyodrębnieniu z dotychczasowej nieruchomości i być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Lokal nie jest aktualnie użytkowany.

Opis budynku

Budynek, w którym znajduje się lokal wraz z oficyną zostały wybudowane ok. 1905r. w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, strop nad piwnicą ceglany odcinkowy, dach o konstrukcji drewnianej, kryty mapą. Budynek jest trzypiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, posadowiony na nieruchomości stanowiącej działki geod. nr 52/1 i 52/2 o łącznej powierzchni 0,0373 ha. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku i oficyny wynosi 880,12 m2. W skład tej nieruchomości wchodzi: 16 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Rzeczoznawca ocenił stan techniczny budynku  jako zadawalający, budynek jest nieocieplony i otynkowany, elewacja w dobrym stanie. 

Przeznaczenie planistyczne
          
Nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza 90 w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.,  lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011 r. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

            
Umowa sprzedaży

Umowa nabycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego. 

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Dane kontaktowe
 

Osoba prowadząca sprawę: Iwona Więckowska, tel. 56/61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl

Oględziny lokalu: tel. 56/622 25 09, 882 012 460.

Załączniki

zdjęcia docx, 1.04 MB

Powiadom znajomego