W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Ślusarska 5 m. 8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Ślusarska 5 m. 8
Przetarg na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 199.600,00 zł, wadium 20.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 61,08 m2, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00148800/7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń,  usytuowanego  na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 104/2 o powierzchni 0,0359 ha w obrębie nr 17, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00015081/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  6108/92835 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 13 września 2023 r., włącznie  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 8 składa się: z pokoju, kuchni oraz przedpokoju (o łącznej pow. 22,55 m2), 

do lokalu przynależą: 
a)      zespół dwóch pokoi usytuowanych na IV piętrze (o łącznej pow. 23,98 m2 - jeden z pokoi bez okien), 
b)      zespół dwóch pomieszczeń (o łącznej pow. 6,08 m2 - kuchnia i łazienka – bez w.c.) usytuowanych na IV piętrze,

c) wc o powierzchni 1,16 m2 usytuowane na IV piętrze

d) komórka lokatorska  o powierzchni 7,31 m2 usytuowana w piwnicy. 

Wejścia do poszczególnych części lokalu z klatki schodowej na poziomie IV piętra. Wysokość pomieszczeń 2,25 m (pokoje) oraz 2,40 m (kuchnia, łazienka i pom. w.c.). Okna w pokojach (od strony ulicy Ślusarskiej) umieszczone 65 cm nad podłogą. Łączna powierzchnia lokalu
nr 8 bez pomieszczenia piwnicznego wynosi 53,77 m2. 

Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym nr 8: drewniana – stara, wymaga konserwacji lub wymiany, w jednym z pokoi stolarka pcc. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe  drewniane – stare,  brak drzwi wewnętrznych. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (grzejniki żeberkowe – starego typu), ciepła woda podgrzewana elektrycznie  (bojler usytuowany na klatce schodowej w prowizorycznej osłonie z desek), licznik gazowy zdemontowany, instalacje są stare.

Rzeczoznawca ocenił standard lokalu – do częściowego remontu.                               
W dniu 11 października 2021r. zostało wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ślusarskiej 5 w Toruniu. Lokal uzyskał zatem status lokalu samodzielnego przez co spełniona została podstawowa przesłanka umożliwiająca jego sprzedaż. Dla lokalu została urządzona księga wieczysta KW Nr TO1T/00148800/7.

Opis budynku:

Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ślusarskiej 5 w Toruniu. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, jest ponad 100-letni. W budynku znajduje się ogółem 15 lokali, w tym 13 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe.Udział Gminy Miasta Toruń w nieruchomości wynosi 22,99 %.

Budynek jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Budynek jest wyremontowany, klatka schodowa w dobrym stanie.  

 Nieruchomość przy ul. Ślusarskiej 5 jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego, wpisanego w dniu 6 grudnia 1997 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków Stare i Nowe Miasto decyzją nr A/1372 z dnia 29 grudnia 1952 r. Powyższe oznacza, że prace remontowo-budowlane planowane do wykonania w budynku podlegają uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w szczególności dotyczy to zmiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu. Kamienica jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Uwarunkowania planistyczne:

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia
Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym.
 

Umowa sprzedaży:


Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Dane kontaktowe:

Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetargu oraz jego regulaminu udzielać będzie pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Iwona Więckowska, pod nr tel. (0-56) 61-18-401 e-mail i.wieckowska@um.torun.pl

oględziny lokalu: tel. 728-555-226, 56/652 21 70

Załączniki

mapa pdf, 353 kB
zdjęcia pdf, 165 kB

Powiadom znajomego