W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

XML

W tabeli poniżej znajdują się obwieszczenia publikowane od 1 października 2022 r. Dokumenty dotyczące spraw wszczętych wcześniej są dostępne w zasobie archiwalnym.

Znak sprawy: WAiB.6730.45.2022
Znak sprawy WAiB.6730.45.2022
Znak pisma WAiB.6730.45.2022 AM34
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych w poziomie parteru na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63).
Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2023.ML
Znak sprawy WIR.II.746.1.10.2023.ML
Znak pisma WIR.II.746.1.10.2023.ML
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny Toruń Wschodni wraz z infrastrukturąś dworcową oraz budowa nowych przystanków kolejowych w Toruniu BiT City II Zadanie 3...
Znak sprawy: WAiB.6220.19.2023
Znak sprawy WAiB.6220.19.2023
Znak pisma WAiB.6220.19.2023.AGW2
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zakładu zbierania odpadów – makulatury na działkach 211/51, 211/52 obręb 45 w Toruniu, w rejonie ul. M. Skłodowskiej – Curie” 
Znak sprawy: WAiB.6733.2.2023.DK
Znak sprawy WAiB.6733.2.2023.DK
Znak pisma WAiB.6733.2.2023 DK9
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z konstrukcją wsporczą na kominie istniejącego budynku usytuowanego na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29).
Znak sprawy: WAiB.6220.38.2022
Znak sprawy WAiB.6220.38.2022
Znak pisma WAiB.6220.38.2022 AGW8
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wpływie odwołania od decyzji z dnia 26.05.2023 r. znak: WAiB.6220.31.38.3.2022 AGW i przekazaniu go do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu dla przedsięwzięcia pn.: „montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby centrum dystrybucyjno – produkcyjno – magazynowego z...
Znak sprawy: WAiB.6220.23.2022
Znak sprawy WAiB.6220.23.2022
Znak pisma WaiB.6220.23.2022 AGW7
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o zmianie zakresu wniosku i przekazaniu pism do organów opiniujących w sprawie uwzględnienia zmian przy opiniowaniu przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku magazynowo – produkcyjnego (zakład renowacji pojazdów) wraz z zapleczem biurowo – socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budowa murów oporowych przy ul. Świdnickiej 10-12  w...
Znak sprawy: WAiB.6733.31.2022
Znak sprawy WAiB.6733.31.2022
Znak pisma WAiB.6733.31.2022.DK7
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia 11 stycznia 2023 r. znak: WAiB.6733.11.31.1.2022 DK KZ, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie położonym przy ul. Kociewskiej 22a w Toruniu (część działki nr...
Znak sprawy: WAiB.6733.19.2023.DK
Znak sprawy WAiB.6733.19.2023.DK
Znak pisma WAiB.6733.19.2023.DK3
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki osadowej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” położonej przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (części działek nr 128/4, 129/2, 138/1, 139/1,...
Znak sprawy: 6733.16.2023AM
Znak sprawy 6733.16.2023AM
Znak pisma 6733.16.2023.AM4
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Majera                      ul. Strobanda 23, 87-100 Toruń,  z dnia: 28.04.2023 r. (l.dz. 2810), uzupełnionego 24.05.2023 r. (l.dz. 3466), w sprawie:...
Znak sprawy: WAiB.6220.8.2023
Znak sprawy WAiB.6220.8.2023
Znak pisma WAiB.6220.8.2023 AGW.4
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce 214 z obrębu 42 przy ul. Przy Lesie 2 w Toruniu”