W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

XML

W tabeli poniżej znajdują się obwieszczenia publikowane od 1 października 2022 r. Dokumenty dotyczące spraw wszczętych wcześniej są dostępne w zasobie archiwalnym.

Znak sprawy: WAiB.6220.32.2019
Znak sprawy WAiB.6220.32.2019
Znak pisma WAiB.6220.32.2019 AGW39
Rodzaj dokumentu informacja pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Toruńska Kolej Gondolowa „ORBITA” w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska w Toruniu (dz. nr 77/1, 65/1, 65/2, 64/3, 64/2, 60/2, 61/1, 64/1, 60/3 – obręb 17; dz. nr 191 – obręb 18; dz. nr 3/5 – obręb 20; dz. nr 78/2, 78/1, 50/4, 50/1, 48, 50/5, 42, 43, 41/2,...
Znak sprawy: WAiB.6220.19.2023
Znak sprawy WAiB.6220.19.2023
Znak pisma WAiB.6220.19.2023 AGW6
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zakładu zbierania odpadów – makulatury na działkach 211/51, 211/52 obręb 45 w Toruniu, w rejonie ul. M. Skłodowskiej – Curie” 
Znak sprawy: WAiB.6733.25.2023
Znak sprawy WAiB.6733.25.2023
Znak pisma WAiB.6733.25.2023AM5
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu: 13.10.2023 r., z wniosku: Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35, Toruń, reprezentowanej przez Pana Piotra Szeflera ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, data...
Znak sprawy: WAiB.6220.29.2022
Znak sprawy WAiB.6220.29.2022
Znak pisma WAiB.6220.29.2022 AGW10
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, budynku Studio, zjazdu z drogi krajowej Czerwona Droga wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudowa zjazdu z ul. Wały...
Znak sprawy: WAiB.6220.31.2022
Znak sprawy WAiB.6220.31.2022
Znak pisma WAiB.6220.31.2022 AGW15
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT informujące o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o zaopiniowanie ujednoliconej wersji raportu ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF) z odzyskiem energii na działce 135/7 obręb 40 przy ul. Kociewskiej (Równinnej) w Toruniu wraz z...
Znak sprawy: WAiB.6220.18.2023
Znak sprawy WAiB.6220.18.2023
Znak pisma WAiB.6220.18.2023 AGW5
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wraz z parkingami, układem dróg wewnętrznych, śmietnikami, placami zabaw, elementami zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną...
Znak sprawy: WAiB.6730.119.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.119.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.119.2023.AM4
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Torunia, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4...
Znak sprawy: WAiB.6740.300.2023.CS
Znak sprawy WAiB.6740.300.2023.CS
Znak pisma WAiB.6740.300.2023.CS2
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali magazynowo-usługowej (budynek nr 3) na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kociewskiej 24A, 26 w Toruniu (dz. nr 128/2, 131/23 z obrębu 40), stanowiącej II etap inwestycji).
Znak sprawy: WAiB.6220.22.2023
Znak sprawy WAiB.6220.22.2023
Znak pisma WAiB.6220.22.2023 AGW4
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dwóch hal magazynowych na terenie zakładu przetwarzania odpadów przy ul. Szymańskiego w Toruniu (dz. nr 4/18, 157/27, 153/19, 206/6, 4/17 – obręb 45)” 
Znak sprawy: WAiB.6733.22.2023 DK
Znak sprawy WAiB.6733.22.2023 DK
Znak pisma WAiB.6733.22.2020 DK5
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV, niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV, w celu przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Donimirskiego 4 w Toruniu (części działek nr...