W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron

XML

W tabeli poniżej znajdują się obwieszczenia publikowane od 1 października 2022 r. Dokumenty dotyczące spraw wszczętych wcześniej są dostępne w zasobie archiwalnym.

Znak sprawy: WGN.6833.26.1.2020.TK/KIK
Znak sprawy WGN.6833.26.1.2020.TK/KIK
Znak pisma WGN.6833.26.1.2020.TK/KIK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców w związku z decyzją ZRID "Rozbudowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu", po zmarłym Jerzym Cyrankowskim. WGN.6833.26.1.2020.TK/KIK
Znak sprawy: WGN.6833.26.1.2020.TK/KlK
Znak sprawy WGN.6833.26.1.2020.TK/KlK
Znak pisma WGN.6833.26.1.2020.TK/KlK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Toruniu.WGN.6833.26.1.2020.TK/KlK
Znak sprawy: WGN.6833.26.1.2020.TK
Znak sprawy WGN.6833.26.1.2020.TK
Znak pisma WGN.6833.26.1.2020.TK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców dot. nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Toruniu.WGN.6833.26.1.2020.TK.
Znak sprawy: WAiB.6730.85.2023
Znak sprawy WAiB.6730.85.2023
Znak pisma WAiB.6730.11.85.2023.AM19
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy  dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usługowy, celem wyodrębnienia lokali użytkowych z przeznaczeniem pod usługi z zakresu najmu, w tym nocleg, na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej 33 w Toruniu (działka nr...
Znak sprawy: WAiB.6730.85.2023 AM
Znak sprawy WAiB.6730.85.2023 AM
Znak pisma WAiB.6730.85.2023 AM17
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia warunków zabudowyw sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usługowy, celem wyodrębnienia lokali użytkowych z...
Znak sprawy: WiB.6730.85.2023AM16
Znak sprawy WiB.6730.85.2023AM16
Znak pisma WiB.6730.85.2023AM
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis W dniu 13 lutego 2024 r. tutejszy organ pismem znak WAiB.6730.85.2023 AM15 wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na...
Znak sprawy: WAiB.6730.170.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.170.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.170.2023.AM8
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza  nieużytkowego na lokale mieszkalne oraz powiększeniu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie położonym przy       ul. Łaziennej 28 w Toruniu (dz. nr 35, obręb 16).  
Znak sprawy: WGN.6833.18.1.2021.TK.
Znak sprawy WGN.6833.18.1.2021.TK.
Znak pisma WGN.6833.18.1.2021.TK.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dot. zadania pn: Budowa drogi dojazdowej stanowiącej odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z Osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka w Toruniu.
Znak sprawy: Zawiadomienie PMT dot. przedłużenia terminu postępowania administracyjnego ul. Kusocińskiego
Znak sprawy Zawiadomienie PMT dot. przedłużenia terminu postępowania administracyjnego ul. Kusocińskiego
Znak pisma WGN.6833.26.1.2020.TK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie PMT dot. przedłużenia terminu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Kusocińskiego. WGN.6833.26.1.2020.TK
Znak sprawy: WAiB.6730.85.2023 AM
Znak sprawy WAiB.6730.85.2023 AM
Znak pisma WAiB.6730.85.2023 AM13
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o ponownym  rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Krzyżanowskiego, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Fijałkowską –Anusiak ,  z  dnia  26.04.2023 r. (data wpływu do tutejszego Wydziału 27.04.2023 r., l.dz. 2767), zmienionego pismem z dnia 04.05.2023 r., (data wpływu do tutejszego Wydziału 05.05.2023 r., l.dz. 2917), w sprawie...
Znak sprawy: WAiB.6730.170.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.170.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.170.2023.AM7
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie w sprawie   ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne oraz powiększeniu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie położonym przy ul. Łaziennej...
Znak sprawy: WAiB.6730.170.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.170.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.170.2023.AM7
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie w sprawie   ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne oraz powiększeniu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie położonym przy ul. Łaziennej...
Znak sprawy: WAiB.6730.170.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.170.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.170.2023.AM6
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie  i zmianie sposobu użytkowania poddasza  nieużytkowego na lokale mieszkalne oraz powiększeniu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie położonym przy    ul. Łaziennej 28 w Toruniu (dz. nr 35,...
Znak sprawy: WAiB.6730.45.2022.AM
Znak sprawy WAiB.6730.45.2022.AM
Znak pisma WAiB.6730.45.2022.AM34
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.10.2023 r., z wniosku Pana Artura Smarszcza ul. Królowej Jadwigi 20/7, Toruń, data wpływu, nr w rejestrze organu: 28.06.2023 r. (l.dz. 4357), wydana została decyzja...
Znak sprawy: WAiB.6730.95.2020 DK
Znak sprawy WAiB.6730.95.2020 DK
Znak pisma WAiB.6730.95.2020 DK84
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w...
Znak sprawy: WAiB.6730.85.2023
Znak sprawy WAiB.6730.85.2023
Znak pisma WAiB.6730.85.2023AM8
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie: art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775  ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 08.09.2023 r. tutejszy organ pismem znak WAiB.6730.85.2023.AM8 przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, odwołanie Pana Leszka...
Znak sprawy: 6730.45.2022.AM35
Znak sprawy 6730.45.2022.AM35
Znak pisma 6730.1.45.733.2022.AM35
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie: art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775  ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 11 sierpnia 2023 r. tutejszy organ pismem znak  WAiB.6730.45.2022.AM34 przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, odwołanie Pana Artura...
Znak sprawy: WGN.6833.5.1.2020.TK
Znak sprawy WGN.6833.5.1.2020.TK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/7 z obrębu 10 o pow. 0,0108 ha.
Znak sprawy: WAiB.6730.95.2020 DK
Znak sprawy WAiB.6730.95.2020 DK
Znak pisma WAiB.6730.95.2020 DK81
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (działki...
Znak sprawy: WAiB.6730.121.2023.AM
Znak sprawy WAiB.6730.121.2023.AM
Znak pisma WAiB.6730.121.2023.AM4
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis   Na podstawie: art. 49a w związku z art. 9, 10 § 1  i art. 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że tutejszy organ zakończył zbieranie materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Pana Artura Smarszcza...
Znak sprawy: WGN.6833.5.2.2020.TK
Znak sprawy WGN.6833.5.2.2020.TK
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/9 z obrębu 10 o pow. 0,0056 ha.
Znak sprawy: WAiB.6730.45.2022
Znak sprawy WAiB.6730.45.2022
Znak pisma WAiB.6730.45.2022 AM34
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych w poziomie parteru na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63).
Znak sprawy: WAiB.6730.85.2023
Znak sprawy WAiB.6730.85.2023
Znak pisma WAiB.6730.1.85.472.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie: art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 22 czerwca 2023 r. tutejszy organ pismem znak WAiB.6730.1.85.465.2023 AM wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, z...
Znak sprawy: WAiB.6730.45.2022
Znak sprawy WAiB.6730.45.2022
Znak pisma WAiB.6730.1.45.449.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis O b w i e s z c z e n i e o zakończeniu zbierania materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych w poziomie parteru na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz....
Znak sprawy: WAiB.6740.491.2017
Znak sprawy WAiB.6740.491.2017
Znak pisma WAiB.6740.1.491.555.2017.IBJ.MS
Rodzaj dokumentu obwieszczenie pmt
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, zawiadamiające, że pismem  z dnia 28 czerwca 2023 r. znak: WAiB.6740.1.491.17.2017.IBJ.MS organ administracji architektoniczno – budowlanej poinformował, że wniosek Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Urbański   z siedzibą przy ul....