W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole wewnętrzne

XML

UWAGA!!!

Na tej stronie są dostępne informacje o kontrolach wewnętrznych, opublikowane od dnia 1.10.2022. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami publikowanymi wcześniej skorzystaj z danych dostępnych na archiwalnej stronie BIP:


Informacje publikowane od 1 października 2022 r. są dostępne poniżej:

Kontrola w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego pn. XL Ogólnopolski Rajd Kopernikański, realizowanego na podstawie umowy nr 524.3.TIK.2023, zawartej w dniu 8 lutego 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 30.04.2024 r. do 08.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: 08.02.2023 r. - 14.04.2023 r. Protokół podpisano...

Kontrola w Akademickim Związku Sportowym UMK w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, pn.:" Maraton Wioślarski run&row", realizowanego na podstawie umowy nr 18.imp/2023, zawartej w dniu 29 czerwca 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 23.04.2024 r. do 29.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: 29.06.2023 r.- 31.10.2023 r....

Kontrola w Toruńskim Centrum Usług Społecznych w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 rok w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, 2. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ...

Kontrola w Fundacji Parasol w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny prowadzący anonimowo   i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym", realizowanego na podstawie umowy nr 10/NAR/2023, zawartej w dniu 30.06.2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały...

Kontrola w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej w Toruniu

Kontrola planowa zapisów umowy nr 51/2023 zawartej 31.07.2023 r. na zorganizowanie 27 Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura". kontrola realizowana w dniach: od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 27.06.2023 r. do 03.09.2023 r. Protokół podpisano w dniu 21.03.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych...

Kontrola w Domu dla Matek lub Ojców z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 r., w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wobec urzędu skarbowego, zobowiązań z tytułu dostarczonego paliwa gazowego, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 2. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4...

Kontrola w Centrum CARITAS im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu

Planowa kontrola zapisów umowy nr 6/AL/2023 w zakresie realizacji zadania   z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Kompleksowa pomoc osobom         i rodzinom uzależnionym w sytuacjach kryzysu i bezradności". Kontrola realizowana w dniach: od 07.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 23.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Protokół...

Kontrola w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu

Planowa kontrola w zakresie: 1. terminowości i rozliczania zobowiązań z tytułu: składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zakupu energii, w tym cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków, podatku od nieruchomości, wydatków inwestycyjnych; 2. wydatków poniesionych na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obcych, różne opłaty i...

Kontrola w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Planowa kontrola w zakresie realizacji postanowień umowy nr 48/2022 z dnia  7 czerwca 2022 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Muzeum Okręgowym w Toruniu, w związku z przekazaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień pn.:"Jestem wolny - jestem sobą". Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w...

Kontrola w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu

Planowa kontrola zadania pn.: - "XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA", realizowanego na podstawie umowy nr 75/2022 zawartej w dniu 26.09.2022 r. z Gminą Miasta Toruń, - "XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA", realizowanego na podstawie umowy nr 84/2023 zawartej w dniu 22.09.2023 r. z Gminą Miasta Toruń. ...

Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Le Soleil w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego pn. Aktywizacja mieszkańców Torunia poprzez naukę jazdy na łyżwach i międzypokoleniową rekreację, realizowanego na podstawie umowy nr 36/16/KKFiR/2022 zawartej w dniu 11.02.2022 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 09.01.2024 r. do 15.01.2024 r. Okres objęty...

Kontrola w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Kontrola planowa w zakresie procedur udzielania w 2022 r. dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli od nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 marca 2022 r. Kontrola realizowana w dniach od 16.10.2023 r. do 25.10.2023 r. ...

Kontrola w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Torunia nr 84 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (ze zmianami), 2. poniesionych wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli na podstawie...

Kontrola w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: 1. wykonania planu dochodów budżetowych, 2. terminowego regulowania składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, 3. terminowego regulowania zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne,...

Kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie realizacji umowy nr 1/I/2022 (dotacja inwestycyjne), zawartej w dniu 19.01.2022 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 18.09.2023 r. do 06.10.2023 r. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 19.10.2023 r. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie...

Kontrola w Straży Miejskiej w Toruniu

Kontrola w Straży Miejskiej w Toruniu. Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2022 rok, w zakresie: 1. terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek terminowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, 2. terminowego regulowania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 3....

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Planowa kontrola w zakresie: - realizacji postanowień umowy nr 5/I/2022 z dnia 24.10.2022 r. zawartej między Gminą Miasta Toruń, a Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Toruniu, w związku z przekazaną dotacją inwestycyjną z przeznaczeniem na zakup: 10 specjalistycznych łózek szpitalnych, 10 zestawów przeciwodleżynowych, 5 pulsoksymetrów oraz...

Kontrola w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

Kontrola w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Planowa kontrola finansowo -księgowa za 2022 rok. Realizowana była w okresie od 03.07 do 18.07.2023 r. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 20.07.2023 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 02.08.2023 r. Prezydent Miasta Torunia wydał zalecenia pokontrolne.

Kontrola w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

Planowa kontrola w zakresie: 1. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - kontrolą objęto 2022 rok, 2. realizacji postanowień umowy nr 2/I/2022 z dnia 16.05.2022 r., 4/I/2022         z dnia 26.09.2022 r. (dotacje inwestycyjne). Kontrola planowa, realizowana była w okresie od 16.05 do...

Kontrola w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: 1. terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za dostawę energii, usługi zdrowotne, 2. terminowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 3. wynagrodzeń...