W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole wewnętrzne

XML

UWAGA!!!

Na tej stronie są dostępne informacje o kontrolach wewnętrznych, opublikowane od dnia 1.10.2022. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami publikowanymi wcześniej skorzystaj z danych dostępnych na archiwalnej stronie BIP:


Informacje publikowane od 1 października 2022 r. są dostępne poniżej:

Kontrola w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego pn. XL Ogólnopolski Rajd Kopernikański, realizowanego na podstawie umowy nr 524.3.TIK.2023, zawartej w dniu 8 lutego 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 30.04.2024 r. do 08.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: 08.02.2023 r. - 14.04.2023 r. Protokół podpisano...

Kontrola w Akademickim Związku Sportowym UMK w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, pn.:" Maraton Wioślarski run&row", realizowanego na podstawie umowy nr 18.imp/2023, zawartej w dniu 29 czerwca 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 23.04.2024 r. do 29.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: 29.06.2023 r.- 31.10.2023 r....

Kontrola w Toruńskim Centrum Usług Społecznych w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 rok w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, 2. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ...

Kontrola w Fundacji Parasol w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny prowadzący anonimowo   i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym", realizowanego na podstawie umowy nr 10/NAR/2023, zawartej w dniu 30.06.2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały...

Kontrola w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej w Toruniu

Kontrola planowa zapisów umowy nr 51/2023 zawartej 31.07.2023 r. na zorganizowanie 27 Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura". kontrola realizowana w dniach: od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 27.06.2023 r. do 03.09.2023 r. Protokół podpisano w dniu 21.03.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych...

Kontrola w Domu dla Matek lub Ojców z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 r., w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wobec urzędu skarbowego, zobowiązań z tytułu dostarczonego paliwa gazowego, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 2. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4...

Kontrola w Centrum CARITAS im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Toruniu

Planowa kontrola zapisów umowy nr 6/AL/2023 w zakresie realizacji zadania   z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Kompleksowa pomoc osobom         i rodzinom uzależnionym w sytuacjach kryzysu i bezradności". Kontrola realizowana w dniach: od 07.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 23.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Protokół...

Kontrola w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu

Planowa kontrola w zakresie: 1. terminowości i rozliczania zobowiązań z tytułu: składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zakupu energii, w tym cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków, podatku od nieruchomości, wydatków inwestycyjnych; 2. wydatków poniesionych na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obcych, różne opłaty i...

Kontrola w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Planowa kontrola w zakresie realizacji postanowień umowy nr 48/2022 z dnia  7 czerwca 2022 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Muzeum Okręgowym w Toruniu, w związku z przekazaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień pn.:"Jestem wolny - jestem sobą". Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w...

Kontrola w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu

Planowa kontrola zadania pn.: - "XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA", realizowanego na podstawie umowy nr 75/2022 zawartej w dniu 26.09.2022 r. z Gminą Miasta Toruń, - "XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA", realizowanego na podstawie umowy nr 84/2023 zawartej w dniu 22.09.2023 r. z Gminą Miasta Toruń. ...

Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Le Soleil w Toruniu

Planowa kontrola zadania publicznego pn. Aktywizacja mieszkańców Torunia poprzez naukę jazdy na łyżwach i międzypokoleniową rekreację, realizowanego na podstawie umowy nr 36/16/KKFiR/2022 zawartej w dniu 11.02.2022 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 09.01.2024 r. do 15.01.2024 r. Okres objęty...

Kontrola w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Kontrola planowa w zakresie procedur udzielania w 2022 r. dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli od nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 marca 2022 r. Kontrola realizowana w dniach od 16.10.2023 r. do 25.10.2023 r. ...

Kontrola w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Torunia nr 84 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (ze zmianami), 2. poniesionych wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli na podstawie...

Kontrola w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: 1. wykonania planu dochodów budżetowych, 2. terminowego regulowania składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, 3. terminowego regulowania zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne,...

Kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie realizacji umowy nr 1/I/2022 (dotacja inwestycyjne), zawartej w dniu 19.01.2022 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 18.09.2023 r. do 06.10.2023 r. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 19.10.2023 r. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie...