W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BTCM 19.8 – Umowa- przystąpienie do Programu Lojalnościowego Moja Starówk@

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36, starowka@um.torun.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w     Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z zawarciem umowy na:
- umieszczenia na elewacji szyldy/reklamy typu „semafor”, montowanego prostopadle do elewacji budynku, informującego o prowadzonej działalności pod nazwą,
- umieszczenia reklamy remontowo-budowlanej na siatkach ochronnych zawieszanych na rusztowaniach na czas trwania remontu,
- umieszczenia wolnostojącego/wolnostojących nośnika/ów reklamowego/reklamowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
- w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
I. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 87 36, starowka@um.torun.pl

IV. Tryb realizacji:
Potencjany Partner Programu zgłasza chęć uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Moja Starówk@, poprzez wypełnienie wzoru umowy lub przekazanie danych niezbędnych do jej sporządzenia tj. danych firmy partnera, określenie wysokości i rodzaju rabatu, danych osoby do kontaktu w sprawach dotyczących programu oraz adresu strony internetowej.

V. Informacje dodatkowe dla klienta:
Wzór umowy można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronie internetowej: www.bip.torun.pl.

Wypełniony wzór umowy należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta.

Załączniki

Wzór umowy doc, 45 kB
Wzór umowy pdf, 147 kB

Powiadom znajomego