W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.2 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń,
sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

W Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia został uruchomiony sms-owy system umawiania wizyt dotyczących spraw związanych z rejestracją pojazdów, a więc samej rejestracji, wymiany dowodu rejestracyjnego, dokonania zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
System nosi nazwę MOJE AUTO SMS i polega na wysłaniu na numer  799 448 018 wiadomości SMS  z danymi pojazdu, którego ma dotyczyć wizyta w WOM. 

W wiadomości SMS należy podać wyłącznie:

 •  numer rejestracyjny pojazdu - zarejestrowanego na terytorium RP;
 •  numer VIN pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

  Po wysłaniu wiadomości SMS z numerem rejestracyjny lub numerem VIN pojazdu, klient otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
  Pracownik Urzędu Miasta Torunia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia, w godzinach między 8:00 a 17:00 skontaktuje się telefonicznie z klientem, w celu wyznaczenia terminu wizyty w Wydziale. Rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
  W przypadku wydłużenia terminu pierwszego kontaktu, klient otrzyma wiadomość SMS, z informacją o przewidywanym terminie kontaktu.

  Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Urzędu Miasta Torunia pobiera od zgłaszającego imię i nazwisko w celu dokończenia procesu rejestracji. Po ustaleniu terminu wizyty klient otrzymuje wiadomość SMS, w której potwierdzany jest termin oraz miejsce wizyty. Klient otrzyma również link z opisem procedury rejestracji pojazdu.

  W przypadku dwóch nieskutecznych prób kontaktu (klient nie odbierze), osoba ta otrzyma za pośrednictwem wiadomość SMS informację o przeprowadzonych próbach i informację o terminie kolejnej, ostatniej próby kontaktu telefonicznego. Jeśli po wyczerpaniu powyższej ścieżki postępowania klient nie odbierze telefonu, pracownik Urzędu Miasta Torunia wyznaczy termin na realizację sprawy, który zostanie wysłany do klienta w formie wiadomości SMS. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w przeciągu 24 h wyznaczonego terminu wizyty, zgodnie z instrukcją wskazaną w wiadomości SMS. Po potwierdzeniu wizyty, klient otrzymuje wiadomość SMS z potwierdzeniem terminu wizyty. W przypadku niepotwierdzenia w przeciągu 24 h terminu wizyty, klient otrzyma wiadomość SMS z informacją o braku potwierdzenia wizyty oraz anulacji zgłoszenia. 

  Umówiona wizyta dotyczyć może tylko i wyłączenie pojazdu wskazanego w wiadomości SMS. Nie dopuszcza się zamiany pojazdu wskazanego w wiadomości SMS na inny pojazd.

  Uwaga – ważna informacja
 • pojazdy niebędące nowymi pojazdami, które zostały sprowadzone (tzn. przekroczyły granice RP) z terytorium państwa członkowskiego UE muszą być zarejestrowane w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia na polski obszar celny. W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji takiego pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł.


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, sala operacyjna na I piętrze
tel. 56 611 88 68, 56 611 88 71


    Podstawa prawna
- Art. 72 i 74 ust.1i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1047 z późn. zm)

- § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wymagań innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów ( Dz. U. z 2022r., poz. 1847.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2022r. poz. 1848)

- Art. 311.ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 21 grudnia 2020r.

      Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o rejestrację według załączonego wniosku:
- Dowód własności pojazdu
- Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany  tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprawdzony- stosowne oświadczenie 
- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
- Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE
- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
- Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
-Dowód osobisty - przy stawiennictwie osobistym

  Wymagane opłaty:
samochód osobowy i ciężarowy - 160 zł
motocykl - 120 zł 
ciągnik rolniczy, przyczepa - 120 zł
motorower - 110 zł 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto: 
Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

    Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

    Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
    Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Obsługi Mieszkańców. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego