W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.12 - Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Handel, gastronomia
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:.
Wydział Obsługi Mieszkańców -
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220, 
telefon osoby prowadzącej sprawę - 56 611 88 29,  56 611 87 00


Podstawa prawna: 
 art. 18¹ ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.)
uchwała Nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3326: z 2021 r. poz.3880)
uchwała Nr 885/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3327),
uchwała nr 538/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017 r., poz. 920).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Referacie Działalności Gospodarczej)
2.  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
3.   Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
4.   Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448) 

II. Wymagane opłaty
Za wydanie zezwolenia - wpłata na konto Gminy Miasta Toruń (BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku: 95 11602202 0000 0000 6171 9127)
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w.w. wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt 1. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W okresie nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
         
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi 
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.

IV. Tryb odwoławczy
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
2. Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi
1. Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.
2. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można składać w siedzibie Wydziału lub w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.
3. Odbiór zezwolenia tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Powiadom znajomego