W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.20 - Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń I piętro, stanowiska 4-9
Telefon: 56 611 88 50 

W Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia został uruchomiony sms-owy system umawiania wizyt dotyczących spraw związanych z rejestracją pojazdów, a więc samej rejestracji, wymiany dowodu rejestracyjnego, dokonania zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
System nosi nazwę MOJE AUTO SMS i polega na wysłaniu na numer  799 448 018 wiadomości SMS z danymi pojazdu, którego ma dotyczyć wizyta w WOM. 

W wiadomości SMS należy podać wyłącznie:
A. numer rejestracyjny pojazdu - zarejestrowanego na terytorium RP;
B. numer VIN pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Po wysłaniu wiadomości SMS z numerem rejestracyjny lub numerem VIN pojazdu, klient otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
Pracownik Urzędu Miasta Torunia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia, w godzinach między 8:00 a 17:00 skontaktuje się telefonicznie z klientem, w celu wyznaczenia terminu wizyty w Wydziale. Rozmowy są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
W przypadku wydłużenia terminu pierwszego kontaktu, klient otrzyma wiadomość SMS, z informacją o przewidywanym terminie kontaktu.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Urzędu Miasta Torunia pobiera od zgłaszającego imię i nazwisko w celu dokończenia procesu rejestracji. Po ustaleniu terminu wizyty klient otrzymuje wiadomość SMS, w której potwierdzany jest termin oraz miejsce wizyty. Klient otrzyma również link z opisem procedury rejestracji pojazdu.

W przypadku dwóch nieskutecznych prób kontaktu (klient nie odbierze), osoba ta otrzyma za pośrednictwem wiadomość SMS informację o przeprowadzonych próbach i informację o terminie kolejnej, ostatniej próby kontaktu telefonicznego. Jeśli po wyczerpaniu powyższej ścieżki postępowania klient nie odbierze telefonu, pracownik Urzędu Miasta Torunia wyznaczy termin na realizację sprawy, który zostanie wysłany do klienta w formie wiadomości SMS. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w przeciągu 24 h wyznaczonego terminu wizyty, zgodnie z instrukcją wskazaną w wiadomości SMS. Po potwierdzeniu wizyty, klient otrzymuje wiadomość SMS z potwierdzeniem terminu wizyty. W przypadku niepotwierdzenia w przeciągu 24 h terminu wizyty, klient otrzyma wiadomość SMS z informacją o braku potwierdzenia wizyty oraz anulacji zgłoszenia. 

Umówiona wizyta dotyczyć może tylko i wyłączenie pojazdu wskazanego w wiadomości SMS. Nie dopuszcza się zamiany pojazdu wskazanego w wiadomości SMS na inny pojazd.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. nr 7, tel. 56 611 88 68

Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna
- Art.78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1047 z późn. zm.)
- § 18 ust. 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
- Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
- Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
- Dowód rejestracyjny,
- Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany,
- Dowód osobisty.

II. Wymagane opłaty
dowód rejestracyjny - 54 zł
pozwolenie czasowe - 18,50 zł
z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 161 zł

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto: 
Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

Załączniki

Powiadom znajomego