W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WZiPS 12.4 - Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie, niepełnosprawni, pomoc społeczna
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 92, e-mail: mzon@um.torun.pl

 

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE
Referat Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Umawianie terminu wizyty na złożenie wniosków możliwe jest poprzez system kolejkowy: rezerwacja.um.torun.pl lub pod numerami telefonów: 56 611 88 92, 56 611 88 91, 56 611 88 93, 56 611 88 94, 56 611 88 95, 56 611 88 89, 56 611 85 86 (w godzinach 7:30-15:30).

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonym stanowisku, do którego osoby przychodzące są kierowane przez portiera lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021, poz. 857 ze zm)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego  Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (według załączonego wzoru)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku (według załączonego wzoru)
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenia (historie chorób z poradni specjalistycznych oraz POZ, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań – opisy n.p. badanie wzroku, ultrasonograficzne – USG, rentgenogram – RTG, rezonans magnetyczny- RM, tomografia komputerowa – TK, testy psychologiczne oraz opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinie ze szkoły, ) – kserokopie – oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia co do zasady następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wniosków składanych w celu kontynuacji ważnego orzeczenia termin załatwienia sprawy liczy się od pierwszego dnia po upływie ważności orzeczenia.

Wnioski składane w celu kontynuacji ważności orzeczenia należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności orzeczenia wraz z dokumentacją medyczną zgromadzoną od ostatniego posiedzenia komisji.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przewodniczący miejskiego zespołu zawiadamia na piśmie przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia.

Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia określa termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
O terminie rozpatrzenia wniosku przez skład orzekający zawiadamia się przedstawiciela ustawowego dziecka, nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
W przypadku zmiany opiekuna prawnego, należy załączyć postanowienie sądu dokumentujące ten fakt.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności WZiPS
Toruń, ul. Fałata 39 (pokój nr 1)
tel. 56 611 88 92

V. Tryb odwoławczy
Przedstawiciel ustawowy dziecka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, za pośrednictwem miejskiego zespołu który orzeczenie wydał. 
Złożone odwołanie zespół zobowiązany jest przesłać wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli miejski zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje w ramach samokontroli orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

VI. Uwagi
Zespół udziela informacji telefonicznych wyłącznie w sprawach ogólnych, obowiązujących przepisów i procedur. Informacje dotyczące indywidualnych rozstrzygnięć sprawy czy wyznaczonych terminów posiedzeń udzielane są wyłącznie w siedzibie Zespołu za okazaniem dowodu osobistego.
Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Załączniki

Wniosek doc, 95 kB

Powiadom znajomego