W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WZiPS 12.6 - Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie, niepełnosprawni, pomoc społeczna
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 92, e-mail: mzon@um.torun.pl

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń 
Telefon: 56 611 88 92, e-mail: mzon@um.torun.pl

UWAGA - WAŻNE  INFORMACJE
Referat  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Umawianie terminu wizyty na złożenie wniosków możliwe jest poprzez system kolejkowy: rezerwacja.um.torun.pl lub pod numerami telefonów: 56 611 88 92, 56 611 88 91, 56 611 88 93, 56 611 88 94, 56 611 88 95, 56 611 88 89, 56 611 85 86 (w godzinach 7:30-15:30).

Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i na wyznaczonym stanowisku, do którego osoby przychodzące są kierowane przez pracownika ochrony lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 857 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U z 2007 Nr 228, poz.1681)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • wniosek o wydanie legitymacji (według załączonego wzoru),
 • kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu (oryginał do wglądu),

Uwaga! Orzeczenie staje się prawomocne po 14 dniach od otrzymania orzeczenia wydanego przez I instancję lub po 30 dniach od otrzymania orzeczenia wydanego przez II instancję, jeżeli nie złożono od niego odwołania. 
Orzeczenie staje się prawomocne także jeżeli w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania wnioskodawca złoży zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm (tło jasne, wyraźne, niezniszczone),
 • dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty 15 zł – tylko za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.

II. Wymagane opłaty

 1. Nie pobiera się opłaty za wystawienie pierwszej legitymacji wydanej wg wzoru obowiązującego po 1 września 2017 r. do ostatniego prawomocnego orzeczenia.
 2. Opłata za wystawienie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej wynosi 15 zł.

Opłatę należy wpłacić na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium o numerze: 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401 lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b 
Z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji (imię i nazwisko osoby składającej wniosek)

III. Termin i tryb realizacji
Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Wniosek o wydanie legitymacji składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona.

Legitymację odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną. 
Przy odbiorze legitymacji  należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Od dnia 01.09.2017 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wniosek o wydanie legitymacji wraz z załącznikami, rozpatruje go oraz przekazuje legitymację wnioskodawcy, natomiast produkcja blankietów oraz ich personalizacja realizowana jest przez podmiot zewnętrzny – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
Toruń, ul. Fałata 39 (pokój nr 1)
tel. 56 611 88 92

V. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

VI. Uwagi
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 6ca. w/w ustawy).

Natomiast z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na skutek czego zmienił się również wygląd legitymacji i termin realizacji ( § 35 ).

Legitymacje wystawione przed dniem 01 września 2017r. nadal zachowują ważność na czas w nich określony.

W związku z nowym stanem prawnym wszelkich wyjaśnień i szczegółowych informacji udziela Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Druki wniosku do pobrania także w siedzibie Zespołu i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. Załączniki

Wniosek doc, 289 kB

Powiadom znajomego