W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.37 - Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń, 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
- 611 88 57, 611 88 69;

Podstawa prawna
- Art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2023 r.,poz.622 z późn. zmianami)
- § 9 - 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 231 z późn. zm.)
- § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2013 r., poz. 83),

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia: 
- wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; *


Zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu (zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności):
- wniosek o wymianę pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
- orzeczenie lekarskie - w przypadku przedłużenia terminu ważności;
- orzeczenie psychologiczne - w przypadku przedłużenia terminu ważności;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5.*


Wtórnik pozwolenia
- wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm*
- do wglądu dowód osobisty.

II. Wymagane opłaty
Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 
33 1160 2202 0000 0002 7221 2086
Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. 
Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni po złożeniu wniosku, w przypadku zmiany danych i wtórnika oraz 14 dnia od dnia zdania egzaminu państwowego, w przypadku uzyskania pozwolenia po raz pierwszy.

IV.  Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Uwagi
W przypadku, gdy do wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.
Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.
Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


*FOTOGRAFIA
Osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zobowiązana dołączyć do wniosku wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Załączniki

Powiadom znajomego