W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.32 - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50 – sekretariat, e-mail: wom@um.torun.pl

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220
telefon osób prowadzących sprawę:
- 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska,
- 56 611 88 62 - Bogusława Piotrowska 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2024 r. poz. 728)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” 
  oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
 3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczące osoby: 
  a) prowadzącej działalność gospodarczą, lub będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, 
  b) zarządzającej transportem
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 – Licencję wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej określoną  w wysokości 50.000 euro.
  Wymóg zabezpieczenia finansowego można potwierdzić jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
  1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2) dokumentami potwierdzającymi:
      a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
      b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
      c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
      d) własność nieruchomości.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

II. Wymagane opłaty
Za wydanie licencji pobiera się opłatę w zależności od okresu na jaki licencja ma być wydana:
- do 15 lat - 800 zł
- do 30 lat - 900 zł
- do 50 lat - 1000 zł

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miasta Torunia:
BANK MILLENNIUM s. a. TORUŃ
nr rachunku: 95 11602202 0000 0000 6171 9127

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi 
Wydanie licencji w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi

 1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.
 2. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.
 3. Wnioski o wydanie licencji można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego.
 4. Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 6. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.
 7. Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych, o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Załączniki

Powiadom znajomego