W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

BMKZ 21.2 - Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Kultura, zabytki
Komórka odpowiedzialna Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80;
e-mail: bmkz@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325), Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848), Aneks Nr 2 z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1618) i Aneks Nr 3 z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4010),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 81),
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977),
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działań przy obiektach zabytkowych wraz z wymaganymi załącznikami.

II. Wymagane opłaty
82,00 zł – za wydanie decyzji/pozwolenie
41,00 zł – za zmianę wydanej decyzji/zezwolenia
Wydanie decyzji/pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej
17,00 zł – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 
5,00 zł – za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80;
e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. Uwagi
Wnioski o udzielenie pozwolenia na:
1) wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich / badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków,
2) wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
3) wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów,
4) wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji  lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
5) wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku,
6) wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego,
7) druk oświadczenia o posiadaniu przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w UMT, klauzula informacyjna.

Załączniki

Powiadom znajomego