W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.22 - Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30 

Podstawa prawna:

  • art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:

  • dokładne określenie postępowania administracyjnego, dla którego ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub określenie wydanej decyzji której rygor ma dotyczyć,
  • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik), wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

II. Wymagane opłaty

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo - 17 zł.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wnosi się do organu zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.

Na postanowienie nadające decyzji rygor natychmiastowej wykonalności przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronom.

VI. Uwagi

Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu lub za pośrednictwem:

  • platformy e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/,
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.

Załączniki

Powiadom znajomego