W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.20 - Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30   e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: z 2019 r. poz. 1309 ze zmianami)

Rejestracji dziennika budowy wymagają inwestycje realizowane na podstawie polegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja ostateczna lub decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlegająca wykonaniu na podstawie art. 130 § 4 Kpa) oraz zgłoszenia budowy dokonywane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a Prawa budowlanego, tj.:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 • sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:

 • określenie lokalizacji inwestycji, dla którego występuje się o zarejestrowanie dziennika budowy,

 • określenie decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia, z podaniem znaku decyzji, daty wydania oraz na jakiej podstawie decyzja podlega wykonaniu lub wskazanie daty dokonania zgłoszenia i daty ostemplowania projektu budowlanego,

 • do wglądu urzędnika rejestrującego dziennik budowy - decyzję lub inny dokument zezwalający na realizację zamierzenia,

 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

 

Wymagane opłaty:

 • Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami).

 • Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)).

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku.

Wnioski załatwia się w kolejności ich wpływu do Wydziału.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Telefony:

– sekretariat (56) 61-18-430

– kancelaria (56) 61-18-486

Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:

Pisemny wniosek należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT (parter pokój nr 10) w budynku przy ulicy Grudziądzkiej 126b.

 

 

Załączniki

Formularz doc, 31 kB

Powiadom znajomego