W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.31 - Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej/Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pojazdy, dowody rejestracyjne, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. nr 4,
telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
- 611 88 57, 611 88 69.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Podstawa prawna
- Art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.)” 
- Art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019, r. poz. 58 z późn. zm).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek według obowiązującego wzoru oraz załączniki:
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
  kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*.

  Wymagane opłaty
  Opłata 100 zł  
  Opłaty komunikacyjne wnosimy na konto Urzędu Miasta o numerze

                       33 1160 2202 0000 0002 7221 2086.

  W tytule należy wpisać: opłata komunikacyjna - prawo jazdy

  Opłata może być też dokonana na miejscu

  Termin i tryb realizacji odpowiedzi

  Wydanie prawa jazdy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku zmiany właściwości miejscowej urzędu spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania do 30 dni.

  Tryb odwoławczy
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Uwagi
  Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

   Fotografia
 • powinna być aktualna( jak do dowodu osobistego i paszportu) wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Załączniki

Formularz 2 pdf, 70 kB
Formularz 1 pdf, 64 kB

Powiadom znajomego