W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WAiB 8.24 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30 

Podstawa prawna:

  • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami)
  • art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zmianami), 
    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami),

UWAGA: Prezydent Miasta Torunia jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne lub prawomocne. 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:

  • zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
  • oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji,
  • opcjonalnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

II. Wymagane opłaty:
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu podlega opłacie skarbowej w kwocie 105,00 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami) załącznik cz.I pkt 46.
Za pełnomocnictwo - 17 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami) załącznik cz. IV ust. 9.

UWAGA: zwolnienie z opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. 

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT, 
Toruń, ul. Grudziądzka 126b 
Telefon: (56) 61-18-430, kancelaria (56) 611-84-86
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Wniosek można składać w wersji papierowej w siedzibie organu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.  
Załączniki

Wniosek doc, 30 kB

Powiadom znajomego