W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WOM 1.56 - Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń, pok. nr 1
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220,
telefony osób zajmujących się dokonywaniem wpisów do CEIDG:
56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66

56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U.z 2019r., poz. 1291)
- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ( Dz.U.z 2019r. poz. 1079)
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.z 2019r. , poz. 1292).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru,
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji.

II. Wymagane opłaty 
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl. 
Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie .

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest Nr NIP.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
W Urzędzie Miasta Torunia wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
pod adresem: Toruń, ul. Legionów 220,
telefony osób zajmujących się dokonywaniem wpisów do CEIDG: 
56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66.

VI. Uwagi
W dniu 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
 Wniosek o wpis do CEIDG można składać
- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany
- w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :
- krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego
- zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS

Załączniki

Powiadom znajomego