W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WŚiE 6.11 - Dofinansowanie na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Torunia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dotacje, dofinansowanie, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Ekologii

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 86 93 

Podstawa prawna:
- Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556),
- Uchwała Rady Miasta Torunia nr 603/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dokumenty od wnioskodawcy:
- wniosek o dofinansowanie,
- zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację planowanej inwestycji (jeśli dotyczy),
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeśli dotyczy),
- informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis (jeśli wymagane),
- pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawców np. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia, odbioru kwoty przyznanej dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji,
- dokumentacja fotograficzna lokalizacji inwestycji sprzed jej rozpoczęcia, w trakcie inwestycji i po jej zakończeniu,
- oświadczenie beneficjenta o udzieleniu dotującemu upoważnienia do możliwości wykorzystania dokumentacji fotograficznej do celów informacyjnych, edukacyjnych i promujących działania ekologiczne miasta Torunia.

Wymagane opłaty:
- brak opłat.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
tel. 56 611 86 93, 56 611 87 33,  pok. nr 2.

Tryb odwoławczy:
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna.

Załączniki

Powiadom znajomego