W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

20 czerwca 2024 r., 4 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 20 czerwca 2024 r., 4 sesja Rady Miasta Torunia

4 sesja Rady Miasta Torunia
20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00
sala nr 33 im. M. Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Porządek obrad 4. sesji Rady Miasta Torunia

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 2. i 3. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.
4. Informacje Prezydenta Miasta Torunia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia – DRUK NR 43.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za roik 2023 – DRUK NR 41.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2023 – DRUK NR 42.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasta Toruń na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 – DRUK NR 47.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania – DRUK NR 46 – I i II CZYTANIE.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń– DRUK NR 40.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 9 – I i II CZYTANIE.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 20.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 19.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - DRUK NR 21.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok – DRUK NR 50.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich – DRUK NR 49.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 16 kwietnia 2024 r. na Prezydenta Miasta Torunia i Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 51.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 kwietnia 2024 r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 52.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia pisma z dnia 31 maja 2024 r. – DRUK NR 53.
22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego „Toruński Bon Żłobkowy” – DRUK NR 37.
23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK NR 55.
24. Wnioski radnych – godz. 14.20.
25. Przerwa – godz.14.30-16.00.
26. Informacje.
27. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego