W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

7 marca 2024 r., 66 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 7 marca 2024 r., 66 sesja Rady Miasta Torunia

66 sesja Rady Miasta Torunia
7 marca 2024 r. o godzinie 10:00
sala nr 33 im. M. Kopernika Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 64. i 65. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2023 rok:
    - Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu,
    - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szczecińskiej, pomiędzy ul. Kielecką a Siedlecką w Toruniu - DRUK NR 1663.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - DRUK NR 1657.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Torunia - DRUK NR 1658.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Naturalny Wrzosowisko” – DRUK NR 1661 – I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - DRUK NR 1648 – I i II CZYTANIE.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - DRUK NR 1670.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 22A - DRUK NR 1630.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego numer 8 o funkcji magazynowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 26 - DRUK NR 1656.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - DRUK NR 1650 – I i II CZYTANIE.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2024 - DRUK NR 1665 – I i II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 1642 – I i II CZYTANIE.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego – DRUK NR 1668 – I i II CZYTANIE.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” – DRUK NR 1598.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu – DRUK NR 1655.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. – DRUK NR 1662.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Miasta Torunia do roku 2030 – DRUK NR 1589.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych – DRUK NR 1666 – I i II CZYTANIE.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia – DRUK NR 1667 – I i II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2024 - DRUK NR 1660 – I i II CZYTANIE.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Cztery Pory Roku – DRUK NR 1644 – I i II CZYTANIE.
27. Rozparzenie projektu rezolucji w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalonego uchwałą nr 132/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Szosa Lubicka (od ul. Winnej do ul. Przy Skarpie) i terenów przyległych oraz dla ul. Działowskiego (od ul. Szosa Lubicka do trasy średnicowej w Toruniu) - DRUK NR 1672.
28. Rozparzenie projektu apelu w sprawie zmian w podstawie programowej historii dla szkół podstawowych projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - DRUK NR 1673.
29. Wnioski radnych – godz. 14.20.
30. Przerwa – godz. 14.30- 16.00.
31. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
32. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego