W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

6 lipca 2023, 57 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 6 lipca 2023, 57 sesja Rady Miasta Torunia

57 sesja Rady Miasta Torunia
6 lipca 2023, o godzinie 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 56. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.
5. Informacje Prezydenta Miasta.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bumar” dla obszaru ograniczonego ulicami: Grudziądzką, Józefa Wybickiego, Wiązową i Joachima Lelewela w Toruniu - DRUK NR 1418 – I i II CZYTANIE.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Ceramicznej, Ukośnej, Przy Lesie i Kłopot w Toruniu – DRUK NR 1425.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Chrobrego 29, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1392.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19 - DRUK NR 1413.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. gen. Józefa Dwernickiego 7A - DRUK NR 1427.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń usytuowanych w budynku położonym w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 17 - DRUK NR 1416.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu przy ul. Rudackiej, pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a osobami fizycznymi - DRUK NR 1405.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości położonej przy ul. gen. Józefa Bema w Toruniu, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1412.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu - DRUK NR 1407.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” - DRUK NR 1415.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1424.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Toruniu - DRUK NR 1429 – I i II CZYTANIE.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1428 – I i II CZYTANIE.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1419.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Tadeusza Zakrzewskiego - DRUK NR 1391 – I i II CZYTANIE.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2023 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu - DRUK NR 1433.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 maja 2023 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Toruniu - DRUK NR 1434.
24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1313.
25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu - DRUK NR 1423.
26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - DRUK NR 1430.
27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty - DRUK NR 1346.
28. Wnioski radnych.
29. Informacje:
      - Przewodniczącego,
      - Prezydenta,
      - inne.
30. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego