W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

20 kwietnia 2023, 54 sesja Rady Miasta Torunia

Szczegóły
Temat sesji 20 kwietnia 2023, 54 sesja Rady Miasta Torunia

54 sesja Rady Miasta Torunia
20 kwietnia 2023, o godzinie 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 52 sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności za 2022 rok Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu - DRUK NR 1350.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kłodzkiej i ul. Sieradzkiej w Toruniu - DRUK NR 1359.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia - DRUK NR 1303 – I i II CZYTANIE.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - DRUK NR 1361 – I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2030” - DRUK NR 1362.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Toruniu w 2023, 2024 i 2025 roku - DRUK NR 1381.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i placówek oświatowych - DRUK NR 1382 – I i II CZYTANIE.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu - DRUK NR 1368.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - DRUK NR 1380.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat - DRUK NR 1371 – I i II CZYTANIE.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - DRUK NR 1374 – I i II CZYTANIE.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej 2 i ul. Jodłowej 1 w miejscowości Ostrowite w Gminie Czersk, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1377.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Stromej 10 - DRUK NR 1369.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. B. Chrobrego, ul. Kociewskiej - DRUK NR 1318A.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1376.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1378.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1379 – I i II CZYTANIE. 
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lutego 2023 r. na Prezesa Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu - DRUK NR 1383.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lutego 2023 r. na Prezesa Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu - DRUK NR 1384.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2023 r. na Prezesa Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu - DRUK NR 1386.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2023 r. na Prezesa Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu - DRUK NR 1387.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2023 r. na Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 1389.
29. Wnioski radnych.
30. Informacje:
      - Przewodniczącego,
      - Prezydenta, w tym prezentacja dotycząca stanu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”,
       - inne.
31. Zakończenie Sesji.

Załączniki

Powiadom znajomego