W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kniaziewicza 125B

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kniaziewicza 125B
Przetarg na kolejny (trzeci) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Kniaziewicza 125B
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 330.000,00 zł, wadium 33.000,00 zł
Data przetargu

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, na terenie osiedla Stawki, blisko skrzyżowania ulicy Kniaziewicza z ulicą Andersa. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku. Na działce znajdują się nasadzenia w postaci szpaleru krzew iglastych wzdłuż wschodniej granicy oraz rośliny ozdobne rosnące przy północnej granicy (nasadzone bez zgody Gminy). Nieruchomość usytuowana jest w zasięgu pełnej infrastruktury technicznej (w ulicy Kniaziewicza).

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stawki-Andersa” dla terenów położonych w rejonie ulic: Gen. W. Andersa, M. Sinorackiej, M. Tokarzewskiego - Karaszewicza i Szuwarów w Toruniu (uchwała nr 161/15 RMT z dnia 29 października 2015 r.), działka położona jest na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 86.19-U2, dla której ustalono przeznaczenie: podstawowe – usługi oraz dopuszczalne – drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona i urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie z mpzp obsługa komunikacyjna działki nr 185/1 winna odbywać się poprzez drogę wewnętrzną, zjazdem od strony ul. Andersa. Urządzenie zjazdu winno nastąpić staraniem i na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. Dopuszcza się utwardzenie drogi w sposób tymczasowy.  

UWAGA: Wzdłuż północnej i wschodniej granicy nieruchomości Spółka Energa – Operator S.A. zaplanowała w 2024 r. ułożenie linii kablowej SN-15 kV.  

WARUNKI PRZETARGU:

cena wywoławcza: 330.000,00 zł (brutto, z VAT)

wadium: 33.000,00 zł 

ORGANIZACJA PRZETARGU:

TERMIN:
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 11.00, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, sala konferencyjna na I piętrze, pok. 115.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie jednorazowego przelewu na konto Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr  62 1160 2202 0000 0003 3943 1400  w terminie do 13 grudnia 2023 r. włącznie, z dopiskiem „wadium - Kniaziewicza 125B”. Za datę  wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto Gminy Miasta Toruń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem przetargu. 


 

KONTAKT: szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (0-56) 61-18-593 oraz pod adresem: k.kierys@um.torun.pl

Informacja o wyniku przetargu:

Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2023 r. zakończył się wynikiem pozytywnym i wyłonił kandydata na nabywcę nieruchomości. W przetargu wzięły udział 3 (trzy) podmioty. Przetarg wygrali Artur i Aleksandra DRYGALSCY, za cenę 37.300,00 zł.  

Załączniki

mapa pdf, 76 kB

Powiadom znajomego